(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 15, tháng 5 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

PGS, TS. Nguyễn Thường Lạng

SV. Vương Lan Nhi, Trần Thị Ngọc Lan, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Hạnh Mai

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân