Từ khóa: báo cáo tài chính, chuẩn mực báo cáo tài chính, IFRS

Summary

In Vietnam, the roadmap to apply International Financial Reporting Standards (IFRS) has been issued by the Ministry of Finance. However, the implementation is quite slow and so far, the number of enterprises applying IFRS is still limited, leading to low and uneven quality of financial statements. This study aims to examine the impact of the application of IFRS on the quality of financial statements of enterprises, including changes in transparency, comparability and accuracy of financial statements. In addition, the study also points out the challenges and barriers that businesses in Vietnam face when implementing IFRS. Thereby, making some recommendations to businesses to accelerate the application of IFRS in the future.

Keywords: financial reporting, financial reporting standards, IFRS

ĐẶT VẤN ĐỀ

Việc áp dụng IFRS đã trở thành xu hướng toàn cầu trong lĩnh vực tài chính kế toán. IFRS là một bộ chuẩn mực kế toán được phát triển bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) cung cấp một ngôn ngữ chung cho BCTC trên toàn thế giới. Các tiêu chuẩn được thiết kế để nâng cao tính minh bạch, khả năng so sánh và độ chính xác của BCTC bằng cách cung cấp một bộ quy tắc toàn diện mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để lập BCTC.

Áp dụng IFRS mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm tăng khả năng tiếp cận thị trường vốn toàn cầu, giảm chi phí vốn, cải thiện chất lượng BCTC, nâng cao độ tin cậy và tính minh bạch của BCTC. Ngoài ra, việc áp dụng IFRS cung cấp một khuôn khổ để chuẩn hóa các thông lệ kế toán giữa các quốc gia khác nhau, giúp việc so sánh thông tin tài chính giữa các doanh nghiệp và quốc gia khác nhau trở nên dễ dàng hơn. Việc áp dụng IFRS xuất phát từ thực tế là các chuẩn mực kế toán rất khác nhau giữa các quốc gia khác nhau, gây khó khăn cho việc so sánh BCTC giữa các doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp đa quốc gia hoạt động ở nhiều khu vực có hệ thống pháp lý khác nhau, khiến việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán khác nhau trở nên khó khăn hơn. Bằng cách áp dụng IFRS, các doanh nghiệp có thể cung cấp cho nhà đầu tư và các bên liên quan khác thông tin tài chính chính xác hơn và có thể so sánh được, nâng cao khả năng đưa ra quyết định kinh tế đúng đắn của họ.

Tại Việt Nam, việc áp dụng IFRS trong các doanh nghiệp vẫn còn ở giai đoạn đầu. Việc áp dụng IFRS tại Việt Nam gặp nhiều trở ngại do có sự khác biệt giữa VAS và IFRS, cũng như sự khác biệt về văn hóa có thể ảnh hưởng đến cách diễn giải và áp dụng chuẩn mực kế toán, điều này ảnh hưởng đến chất lượng thông tin BCTC.

Ảnh hưởng của việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đối với chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam
Ảnh minh họa

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG IFRS ĐẾN CHẤT LƯỢNG BCTC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Việc áp dụng IFRS có tác động tích cực đến chất lượng BCTC của các doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm: tăng tính minh bạch, khả năng so sánh và độ chính xác của BCTC.

Tăng tính minh bạch của thông tin trên BCTC

Một trong những lợi ích chính của việc áp dụng IFRS là tính minh bạch mà nó mang lại. Tính minh bạch tăng lên nhờ áp dụng IFRS là một trong những lợi ích chính đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo IFRS, các doanh nghiệp được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính, hiệu suất và dòng tiền của họ, điều này có thể giúp các nhà đầu tư và các bên liên quan khác đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp dễ dàng hơn. Chẳng hạn, theo IFRS các doanh nghiệp được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết hơn về chính sách ghi nhận doanh thu của họ. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp phải tiết lộ cách họ ghi nhận doanh thu, bao gồm mọi đánh giá và ước tính quan trọng được sử dụng trong quy trình kế toán. Thông tin này có thể đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư đang cần đánh giá độ tin cậy của BCTC của doanh nghiệp và đưa ra quyết định kinh tế về việc có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không.

Ngoài ra, IFRS yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin chi tiết hơn về những rủi ro và sự không chắc chắn mà họ gặp phải. Điều này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư vào một doanh nghiệp. Chẳng hạn, một doanh nghiệp có thể tiết lộ rằng họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng trong ngành, điều này có thể ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp. Thông tin này giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào một doanh nghiệp và đưa ra quyết định sáng suốt hơn về danh mục đầu tư của họ.

Hơn nữa, IFRS yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin chi tiết hơn về dòng tiền của họ. Có nghĩa là các doanh nghiệp phải cung cấp bảng phân tích chi tiết về dòng tiền vào và dòng tiền ra của họ, giúp các nhà đầu tư đánh giá vị thế thanh khoản của doanh nghiệp. Chẳng hạn, nếu một doanh nghiệp có dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh ở mức cao, điều này có thể cho thấy rằng doanh nghiệp đang tạo ra lượng tiền mặt đáng kể từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Tăng khả năng so sánh giữa các BCTC của các doanh nghiệp

Việc áp dụng IFRS giúp thúc đẩy khả năng so sánh giữa các BCTC của các doanh nghiệp, điều này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư và các bên liên quan khác đang cố gắng so sánh hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp khác nhau. Điều này đạt được thông qua việc sử dụng các nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán chung, được các doanh nghiệp ở các quốc gia và khu vực khác nhau sử dụng. Chẳng hạn, trước khi áp dụng IFRS, các doanh nghiệp sử dụng các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán khác nhau, khiến các nhà đầu tư khó so sánh hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, sau khi áp dụng IFRS, các doanh nghiệp hiện sử dụng một bộ nguyên tắc và chuẩn mực kế toán chung, giúp các nhà đầu tư dễ dàng so sánh hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp khác nhau.

IFRS thúc đẩy khả năng so sánh bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin chi tiết hơn về các chính sách và thông lệ kế toán của họ. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn cách lập BCTC của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đúng đắn hơn về việc có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không.

Hơn nữa, IFRS yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng một bộ chuẩn mực kế toán chung để đo lường và báo cáo hiệu quả tài chính. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể so sánh BCTC của các doanh nghiệp khác nhau bằng cách sử dụng cùng một bộ chuẩn mực kế toán, do đó có thể cải thiện khả năng so sánh thông tin tài chính giữa các doanh nghiệp và quốc gia khác nhau.

Có thể thấy, việc thúc đẩy khả năng so sánh giữa BCTC của các doanh nghiệp khác nhau thông qua việc sử dụng các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán chung là lợi ích chính của việc áp dụng IFRS. Do vậy, giúp cải thiện niềm tin của nhà đầu tư vào BCTC tại Việt Nam và thu hút thêm vốn đầu tư vào đất nước. Bằng cách áp dụng một bộ nguyên tắc và chuẩn mực kế toán chung, các doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin tài chính đáng tin cậy và có thể so sánh được cho các nhà đầu tư và các bên liên quan khác, điều này cuối cùng có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cải thiện độ chính xác của BCTC

IFRS yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng kế toán giá trị hợp lý, có nghĩa là tài sản và nợ phải trả được định giá dựa trên giá trị thị trường hợp lý của chúng. Dẫn đến việc định giá chính xác và cập nhật hơn, có thể cải thiện chất lượng tổng thể của BCTC. Chẳng hạn, trước khi áp dụng IFRS, các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng kế toán giá gốc, nghĩa là tài sản và nợ phải trả được ghi nhận dựa trên giá mua ban đầu. Điều này dẫn đến sự thiếu chính xác trong BCTC, vì giá trị của tài sản và nợ phải trả có thể đã thay đổi kể từ lần mua ban đầu. Với việc áp dụng IFRS, các doanh nghiệp hiện phải sử dụng kế toán giá trị hợp lý, có nghĩa là họ phải báo cáo giá trị thị trường hiện tại của tài sản và nợ phải trả. Do vậy, thông tin tài chính chính xác và cập nhật hơn, có thể giúp các nhà đầu tư và các bên liên quan khác đưa ra quyết định phù hợp hơn.

IFRS yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên đánh giá giá trị tài sản và nợ phải trả của họ, điều này giúp đảm bảo rằng, BCTC là chính xác và cập nhật.

IFRS cũng yêu cầu các doanh nghiệp công bố các giả định và phán đoán mà họ đã đưa ra trong việc xác định giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả. Như vậy, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về cơ sở định giá và đưa ra quyết định chính xác hơn về giá trị của một doanh nghiệp.

Nhìn chung, việc áp dụng IFRS có thể giúp cải thiện độ chính xác của BCTC bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng kế toán giá trị hợp lý, thường xuyên đánh giá giá trị của tài sản và nợ phải trả, đồng thời công bố các giả định và phán đoán được sử dụng để xác định giá trị. Điều này cải thiện độ tin cậy của thông tin tài chính của doanh nghiệp.

MỘT SỐ THÁCH THỨC, KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ÁP DỤNG IFRS TẠI VIỆT NAM

Việc áp dụng IFRS có thể tạo ra những thách thức đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam và có thể ảnh hưởng đến chất lượng BCTC.

Một là, sự phức tạp của IFRS có thể khiến các doanh nghiệp khó hiểu và áp dụng đúng các tiêu chuẩn dẫn đến sai sót và sự không nhất quán trong BCTC và ảnh hưởng đến chất lượng của BCTC. Chẳng hạn, IFRS yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng phương pháp kế toán giá trị hợp lý, phương pháp này có thể phức tạp và đòi hỏi sự đánh giá quan trọng của kế toán viên và chuyên gia tài chính. Điều này có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc xác định chính xác giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả, dẫn đến sai sót trong BCTC. Ngoài ra, sự phức tạp của IFRS cũng gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ hơn với nguồn lực hạn chế trong việc áp dụng đúng các tiêu chuẩn, dẫn đến chất lượng BCTC thấp hơn.

Hơn nữa, sự khác biệt giữa IFRS và chuẩn mực kế toán quốc gia cũng có thể tạo ra thách thức cho các doanh nghiệp. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp trước đây sử dụng VAS khác với IFRS về thuật ngữ, cách áp dụng và nguyên tắc. Quá trình chuyển đổi từ VAS sang IFRS này có thể phức tạp và đòi hỏi nỗ lực cũng như đầu tư đáng kể vào đào tạo và tư vấn để đảm bảo rằng các doanh nghiệp áp dụng đúng các tiêu chuẩn BCTC quốc tế. Hơn nữa, có thể có sự khác biệt trong cách giải thích các tiêu chuẩn giữa các khu vực pháp lý và cơ quan quản lý khác nhau, điều này dẫn đến sự phức tạp và không nhất quán hơn nữa trong BCTC.

Ngoài ra, sự phức tạp của IFRS cũng có thể tạo ra thách thức cho kiểm toán viên, những người có thể gặp khó khăn trong việc hiểu và kiểm toán hiệu quả các BCTC được lập trên cơ sở IFRS. Do vậy, chất lượng kiểm toán thấp hơn và có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy và chính xác của BCTC.

Hai là, có sự khác biệt giữa VAS và IFRS gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi chuyển đổi sang IFRS. Những khác biệt này ảnh hưởng đến cách giải thích và áp dụng các chuẩn mực kế toán, từ đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng BCTC.

Sự khác biệt giữa VAS và IFRS đặt ra những thách thức đáng kể cho các doanh nghiệp muốn áp dụng IFRS. Điều này là do sự khác biệt giữa hai bộ chuẩn mực có thể ảnh hưởng đến việc giải thích và áp dụng các chuẩn mực kế toán, từ đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng của BCTC. Chẳng hạn, một trong những điểm khác biệt chính giữa VAS và IFRS là cách xử lý chi phí hàng tồn kho. VAS cho phép sử dụng các phương pháp tính chi phí khác nhau, chẳng hạn như nhập trước xuất trước (FIFO) hoặc phương pháp bình quân gia quyền, trong khi IFRS yêu cầu sử dụng phương pháp bình quân gia quyền. Một điểm khác biệt nữa giữa VAS và IFRS là cách xử lý chi phí nghiên cứu và phát triển. Theo VAS, chi phí nghiên cứu và phát triển được tính vào chi phí khi phát sinh, trong khi theo IFRS, các chi phí này có thể được vốn hóa nếu đáp ứng các tiêu chí nhất định. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt đáng kể trong BCTC của các doanh nghiệp đang áp dụng IFRS, vì việc xử lý chi phí nghiên cứu và phát triển có thể ảnh hưởng đến thu nhập và tài sản được báo cáo của một doanh nghiệp.

Hơn nữa, sự khác biệt giữa VAS và IFRS cũng có thể ảnh hưởng đến BCTC của các ngành cụ thể. Chẳng hạn, ngành bất động sản ở Việt Nam được quy định bởi các chuẩn mực kế toán cụ thể khác biệt đáng kể so với IFRS. Do đó, các doanh nghiệp bất động sản có thể gặp khó khăn trong việc chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS, do sự khác biệt giữa hai bộ chuẩn mực có thể ảnh hưởng đến chất lượng BCTC của họ.

Ba là, sự sẵn có của các nguồn lực và đào tạo để hỗ trợ việc áp dụng IFRS. Một số doanh nghiệp đã báo cáo rằng, thiếu nguồn lực và đào tạo để hỗ trợ việc áp dụng IFRS, điều này gây khó khăn cho họ trong việc triển khai áp dụng IFRS một cách hiệu quả. Ngoài ra, một số bên liên quan đã bày tỏ lo ngại về chi phí phát sinh liên quan đến việc áp dụng IFRS, bao gồm chi phí đào tạo nhân viên và triển khai các hệ thống và quy trình mới.

Một trong những nguồn lực chính cần thiết để áp dụng IFRS thành công là đào tạo. Điều này bao gồm đào tạo cho kế toán viên và các chuyên gia tài chính khác, những người chịu trách nhiệm lập BCTC, cũng như đào tạo cho các nhân viên khác có thể tham gia vào việc triển khai các hệ thống và quy trình mới. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp ở Việt Nam có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận đào tạo chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ.

Ngoài việc đào tạo, các doanh nghiệp cũng có thể cần đầu tư vào các hệ thống và quy trình mới để hỗ trợ việc áp dụng IFRS. Điều này có thể bao gồm phần mềm kế toán mới và các công cụ khác để giúp quản lý dữ liệu tài chính và lập BCTC. Những khoản đầu tư này có thể tốn kém, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc những doanh nghiệp có nguồn tài chính hạn chế. Một số bên liên quan đã bày tỏ lo ngại về các chi phí liên quan đến việc áp dụng IFRS, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Chẳng hạn, đại dịch đã gây thêm áp lực buộc các doanh nghiệp phải giảm chi phí và tiết kiệm tiền mặt, điều này khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc đầu tư vào các hệ thống và quy trình mới hoặc đào tạo nhân viên.

Hơn nữa, sự khác biệt giữa VAS và IFRS có thể khiến các doanh nghiệp khó chuyển đổi sang IFRS một cách hiệu quả. Ví dụ, VAS yêu cầu các phương pháp kế toán khác nhau đối với một số giao dịch nhất định, điều này ảnh hưởng đến việc giải thích và áp dụng IFRS. Do đó, tạo ra thách thức cho các doanh nghiệp lần đầu tiên áp dụng IFRS, đặc biệt nếu họ không quen thuộc với các bối cảnh áp dụng của các tiêu chuẩn.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Mặc dù có những thách thức liên quan đến việc áp dụng IFRS, thì lợi ích mang lại của việc áp dụng IFRS lớn hơn chi phí, bao gồm: cải thiện chất lượng, tăng tính minh bạch và khả năng so sánh của BCTC. Do đó, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ áp dụng IFRS trong tương lai khi họ tìm cách cải thiện chất lượng BCTC và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường vốn toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình áp dụng IFRS chắc chắn sẽ là một quá trình dài và nhiều khó khăn. Để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận với IFRS, tác giả tập trung đưa ra một số khuyến nghị với chính các doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đầu tư vào đào tạo và nguồn lực cho nhân viên của họ để đảm bảo họ hiểu rõ về IFRS. Doanh nghiệp có thể thuê các chuyên gia về IFRS để đào tạo nhân viên hoặc cử nhân viên tham gia các buổi đào tạo hoặc hội thảo về IFRS. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể xem xét áp dụng phần mềm và công nghệ có thể hỗ trợ họ áp dụng IFRS một cách chính xác và nhất quán, giảm rủi ro sai sót và không nhất quán trong BCTC.

Thứ hai, áp dụng IFRS từng bước, bắt đầu với những chuẩn mực phù hợp nhất với hoạt động của doanh nghiệp và dần dần mở rộng sang các chuẩn mực khác theo thời gian. Điều này có thể giúp giảm thiểu tác động của quá trình chuyển đổi và cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh dần theo các yêu cầu báo cáo mới.

Thứ ba, doanh nghiệp cần hợp tác với các hiệp hội ngành hoặc cơ quan quản lý để chia sẻ các thông lệ và nguồn lực tốt nhất nhằm hỗ trợ việc áp dụng IFRS trong toàn ngành./.

ThS. Nguyễn Thị Dung

Khoa Kế toán - Kiểm toán, Học viện Chính sách và Phát triển

(Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 19, tháng 7/2023)


Tài liệu tham khảo

1. Bộ Tài chính (2020), Quyết định số 345/QĐ-BTC, ngày 16/03/2020 phê duyệt Đề án áp dụng Chuẩn mực BCTC tại Việt Nam.

2. Lê Trần Hạnh Phương (2018), Các nhân tố tác động đến áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) tại Việt Nam –nghiên cứu ở phạm vi quốc gia và doanh nghiệp, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

3. Nguyen Ngoc Hiep (2017), The factors impact on conversion of financial statements from Vietnam’s accounting standard (VAS) into international financing reporting standard (IFRS)–experimental research for Vietnamese companies, International Journal of Science and Research, 6(3), 396-406.

4. Tran, T., Ha, X., Le, T. and Nguyen, N. (2019), Factors affecting IFRS adoption in listed companies: Evidence from Vietnam, Management Science Letters, 9(13), 2169-2180.

5. Tran, M. D., Ngo, T. T. M., Phan, T. U., Do, D. T., and Pham, T. T. H. (2020), Determinants influencing the conversion of Financial Statements: The case of multinational firms in Vietnam, The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(3), 17-27.