Tỉnh đến hết tháng 08/2017, cả nước đã hoàn thành cổ phần hóa 18 doanh nghiệp thuộc danh sách 127 doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020, trong đó có 4 tổng công ty (riêng trong tháng 08/2017, phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ).

Công bố giá trị doanh nghiệp và đang xây dựng phương án cổ phần hóa để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 12 doanh nghiệp. Trong đó, có những doanh nghiệp có quy mô vốn chủ sở hữu rất lớn, như: 3 doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có tổng giá trị vốn chủ sở hữu khoảng gần 90.000 tỷ đồng; 1 doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 24.000 tỷ đồng.

Đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp 14 doanh nghiệp. Như vậy, năm 2017, với tình hình nêu trên, có thể sẽ hoàn thành cổ phần hóa 38 doanh nghiệp nêu trên trong tổng số 44 doanh nghiệp phải cổ phần hóa theo kế hoạch năm 2017.

Hết tháng 8/2017, cả nước cổ phần được 36 doanh nghiệp nhà nước

Nếu tính cả các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị sự nghiệp, thì tính đến hết tháng 08/2017, đã cổ phần hóa 36 doanh nghiệp nhà nước (Bộ Quốc phòng 16 doanh nghiệp, Bộ Xây dựng 2 doanh nghiệp, Bình Dương 2 doanh nghiệp, Hưng Yên 1 doanh nghiệp, Thừa Thiên Huế 1 doanh nghiệp, Kiên Giang 1 doanh nghiệp, Tuyên Quang 2 doanh nghiệp, Quảng Trị 1 doanh nghiệp, Đồng Tháp 2 doanh nghiệp, Đài Truyền hình Việt Nam 1 doanh nghiệp) và 2 đơn vị sự nghiệp (Bắc Giang, Quảng Ninh). Giải thể 1 doanh nghiệp nhà nước (trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam).

Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tính đến hết tháng 08/2017, bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại 26 doanh nghiệp với tổng giá trị theo số sách là 863,8 tỷ đồng (bằng 95,1% so với cùng kỳ năm 2016), thu về 11.815,3 tỷ đồng (bằng 417,44% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó có 6 doanh nghiệp thoái vốn dưới mệnh giá. Trong tháng 08/2017, không thoái vốn tại một doanh nghiệp nào.

Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục thực hiện thoái vốn theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 quy định tại Quyết đinh số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. SCIC sẽ thoái 3,33% vốn nhà nước tại Vinamilk, dự kiến thu về 7.443 tỷ đồng (với giá 154.000 đồng/cổ phiếu).

Đối với chuyển nhượng vốn nhà nước tại Habeco, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan tập trung đàm phán, xử lý dứt điểm vướng mắc trong thỏa thuận hợp tác chiến lược với Carlsberg Breweries A/S để làm cơ sở cho việc chuyển nhượng cổ phần nhà nước tại Habeco, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2017.

Còn với Sabeco, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển nhượng 53,59% vốn điều lệ tại Sabeco. Phương thức bán, phương thức xác định giá khởi điểm, đối tượng mua cổ phần, tư vấn bán cổ phần được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo Kết luận số 281/TB-VPCP, ngày 07/09/2016 (tương tự đối với thoái vốn tại Vinamilk).

Về thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, Bộ Tài chính đã rà soát, tổng hợp các doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán còn lại để công bố công khai theo quy định.

Đến hết quý II/2017 vẫn còn 730 doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hiện tại, Bộ Tài chính chưa có báo cáo bổ sung về số lượng doanh nghiệp thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Đến nay, có 46 doanh nghiệp các bộ, ngành, địa phương đã thống nhất chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC, nhưng chưa chuyển giao và 176 doanh nghiệp này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2225/TTg-ĐMDN, ngày 12/12/2016 về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC./.