(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

PGS, TS. Phạm Thị Huyền,

PGS, TS. Phạm Văn Tuấn,

Nguyễn Thị Hà

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân