Về nông nghiệp: Vụ lúa mùa năm 2021 cả nước gieo cấy được 1.558,8 nghìn ha, bằng 98,3% vụ mùa năm trước. Tính đến trung tuần tháng Mười, cả nước thu hoạch được 995,5 nghìn ha lúa mùa, chiếm 64,1% diện tích gieo cấy và bằng 96,4% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc thu hoạch được 698,7 nghìn ha, chiếm 67,1% và bằng 98%; các địa phương phía Nam thu hoạch được 296,8 nghìn ha, chiếm 57,3% và bằng 92,7%.

Mặc dù thời tiết đầu vụ không thuận lợi, hạn hán trên diện rộng gây khó khăn cho việc gieo cấy, nhưng trong quá trình cây lúa sinh trưởng và phát triển, nắng mưa xen kẽ nguồn nước được bảo đảm, cây lúa đẻ nhánh nhanh và đồng đều, công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng kịp thời nên ước tính năng suất lúa mùa năm nay đạt 51,5 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so với năm trước. Tuy nhiên, do diện tích gieo trồng giảm nên sản lượng lúa mùa năm nay ước tính đạt 8,03 triệu tấn, giảm 73,5 nghìn tấn so với vụ mùa trước.

Chăn nuôi gặp khó khăn do giá bán thấp, nguồn cung tăng trong khi nhu cầu vẫn thấp
Chăn nuôi gặp khó khăn do giá bán thấp, nguồn cung tăng trong khi nhu cầu vẫn thấp do dịch bệnh

Chăn nuôi lợn đang đứng trước nhiều khó khăn khi giá thịt lợn hơi trong tháng Mười tiếp tục giảm sâu so với tháng trước do nguồn cung đã phục hồi nhưng nhu cầu tiêu thụ thấp, thêm vào đó giá các chi phí đầu vào tăng cao khiến nhiều cơ sở chăn nuôi bị thua lỗ. Chăn nuôi gia cầm gặp khó khăn do chi phí sản xuất tăng, nhu cầu thị trường giảm, lượng vật nuôi tồn đọng trong chuồng cao, tình trạng thua lỗ kéo dài. Trong khi đó, chăn nuôi trâu, bò trong tháng nhìn chung ổn định, dịch viêm da nổi cục đang dần được kiểm soát nhưng nguy cơ tái phát vẫn còn cao. Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên ngành cần tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức hiệu quả việc tiêm vắc xin; giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán trâu, bò trái phép, không rõ nguồn gốc.

Tính đến ngày 20/10/2021, cả nước không còn dịch lợn tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm còn ở Lạng Sơn; dịch tả lợn châu Phi còn ở 42 địa phương và dịch viêm da nổi cục còn ở 28 địa phương chưa qua 21 ngày.

Về lâm nghiệp: Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 10/2021 ước tính đạt 30,5 nghìn ha, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 13,8 triệu cây, tăng 8,0%. Do thời tiết thuận lợi nên hoạt động trồng rừng tăng khá tại một số địa phương, như: Lào Cai đạt 652 ha, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước; Thanh Hóa 1.045 ha, tăng 8,3%; Nghệ An 2.771 ha, tăng 10,8%... Các cơ sở chế biến gỗ dăm dần hoạt động bình thường, nhiều nhà máy đã bắt đầu khởi động sản xuất các đơn hàng phục vụ nhu cầu cuối năm khiến nhu cầu gỗ nguyên liệu tăng, giá gỗ keo tăng nhẹ nên người dân đẩy mạnh khai thác keo. Tính chung 10 tháng năm 2021, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 206,4 nghìn ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 78,9 triệu cây, tăng 3,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 14.289 nghìn m3, tăng 4,2%; sản lượng củi khai thác đạt 15,7 triệu ste, giảm 0,9%.

Tuy nhiên, trong tháng 10/2021, diện tích rừng bị thiệt hại là 121,9 ha, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Diện tích rừng bị cháy là 34,4 ha, gấp 2,3 lần; diện tích rừng bị chặt, phá là 87,5 ha, tăng 15,1%. Các tỉnh có diện tích rừng bị cháy cao trong tháng là Quảng Nam 26,1 ha, Bắc Giang 4,1 ha, Bình Định 3,2 ha. Ước tính 10 tháng năm 2021, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.979,0 ha, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Diện tích rừng bị cháy là 1.229,0 ha, tăng 98,7%; diện tích rừng bị chặt, phá là 750,0 ha, tăng 0,3%.

Về thủy sản: Trong tháng 10/2021, sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 306,0 nghìn tấn, giảm 1,0% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 231,0 nghìn tấn, tăng 0,1%; tôm đạt 12,4 nghìn tấn, giảm 1,6%; thủy sản khác đạt 62,6 nghìn tấn, giảm 4,8%. Sản lượng thủy sản khai thác biển tháng Mười ước tính đạt 288,1 nghìn tấn, giảm 1,0% so với cùng kỳ năm trước. Khai thác thủy sản chưa khả quan do một số địa phương vẫn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, cộng với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, khiến số lượng tàu nằm bờ không hoạt động tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2021, sản lượng thủy sản ước tính đạt 7.175,4 nghìn tấn, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 3.812,2 nghìn tấn, giảm 0,8%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 3.363,2 nghìn tấn, tăng 0,5% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 3.205,6 nghìn tấn, tăng 0,6%)./.