(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

PGS, TS. Đỗ Hoài Linh

Viện Ngân hàng tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

ThS. Trần Đức Anh

Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước

TS. Khúc Thế Anh

Viện Ngân hàng tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Lại Thị Thanh Loan

Ngân hàng BIDV