Gii Sao Mai là cuc thi được Đài Truyn hình Vit Nam t chc thường xuyên 2 năm mt ln, nhm duy trì phong trào ca hát trong c nước, t đó tìm ra nhng gương mt ni bt, góp phn to nên môi trường âm nhc đa dng và hp dn ti Vit Nam.

Sau Vòng chung kết ca cuc thi được thc hin ti 4 khu vc min Bc, min Trung - Tây Nguyên, min Nam và châu Âu, 36 thí sinh xut sc nht - đi din cho 3 dòng nhc thính phòng, dân gian và nhc nh đã được la chn. Nhng thí sinh này s tham gia đu loi trc tiếp vào đêm chung kết toàn quc s din ra vào cui tháng 7 này.

Một số thí sinh lọt vào chung kết toàn quốc cuộc thi "Sao Mai 2015".

Theo thông tin t FLC, Tp đoàn này s tài tr cho chương trình Sao Mai 2015. C th, toàn b thí sinh và ê kíp thc hin Chương tình s được s dng dch v và tin ích ti khu Qun th du lch ngh dưỡng sinh thái FLC Sm Sơn mi được khai trương.

Chương trình s được din ra ti Trung tâm hi ngh quc tế vi sc cha 1.300 ch ngi trong sut 4 tun din ra s kin. Trung tâm hi ngh được thiết kế theo tiêu chun quc tế, đáp ng đ chun âm thanh ánh sáng ca Gii Sao Mai 2015.

Bên cnh đó, các thí sinh và ê kíp còn được s dng dch v khách sn đng cp 5 sao ti khu bit th ngh dưỡng cao cp Fusion, khu khách sn 5 sao và khu Bungalow, khu À La Carte gn 600 phòng cùng hàng lot các tin ích, như: b bơi nước mn 5.100 m², các khu vui chơi gii trí trong và ngoài tri...

Tt c các hng mc đu đt tiêu chun quc tế cao cp, vi toàn b quá trình t thiết kế, giám sát thi công đến qun lý vn hành, được thc hin bi các đơn v danh tiếng nước ngoài.

Trước đó, ngày 12/07/2015, Tp đoàn FLC đã chính thc khai trương Qun th du lch ngh dưỡng sinh thái FLC Sm Sơn. Vì vy, Gii Sao Mai 2015 ln này s là mt trong nhng hot đng đu tiên ca FLC sau khi đưa Qun th khu du lch ngh dưỡng sinh thái FLC Sm Sơn vào vn hành./.