Tham gia lớp tập huấn có 150 đại biểu là cán bộ đoàn cơ sở, thanh niên tiêu biểu được nhận giải thưởng Lương Định Của, là chủ nhiệm hoặc thành viên các mô hình THT, HTX thanh niên đến từ 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên; đại diện Ban chuyên môn các tỉnh đoàn khu vực Cụm Tây Nguyên, cán bộ huyện đoàn và Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn.

Tại lớp tập huấn, đồng chí Trần Hương Thảo, UV. Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc và chào mừng đại biểu về tham dự lớp tập huấn xây dựng mô hình THT, HTX thanh niên năm 2015 cụm các tỉnh khu vực Tây Nguyên và mong muốn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia lớp tập huấn hãy tích cực suy nghĩ, phát biểu thảo luận đưa ra những giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần cho lớp tập huấn được thành công.

Tham gia lớp tập huấn các đại biểu được tìm hiểu một số chuyên đề, như:

- Giới thiệu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng mô hình THT, HTX;

- Giới thiệu về đặc thù phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Tây Nguyên;

- Hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình HTX thanh niên;

- Hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học mới vào sản xuất nông nghiệp;

- Hỗ trợ nghiên cứu sản xuất mới, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp;

- Trao đổi kinh nghiệm trong lựa chọn mô hình phát triển kinh tế khu vực;

- Mắc-ca và cơ hội tái cơ cấu nông nghiệp Tây Nguyên do GS. Hoàng Hòe, nguyên Viện trưởng viện điều tra quy hoạch rừng, nguyên Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ, Bộ Lâm Nghiệp, nguyên Chủ tịch Hội khoa học lâm nghiệp Việt Nam, nguyên Giám đốc Dự án Macca hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Úc và đồng chí Hoàng Khang, Phó Chủ tịch liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk.

Thông qua lớp tập huấn các đại biểu được hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng kinh tế tập thể, tìm hiểu về phương thức sản xuất, cách giới thiệu quảng bá sản phẩm và nâng cao năng lực tiếp cận thị trường.

Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên khối nông thôn, những người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình hợp tác phát triển kinh tế; cùng chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới của tổ chức Đoàn./.