(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21, tháng7 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Nguyễn Thị Hòa - Công ty TNHH Phát Đại Lâm