Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), quyết định trên tác động mạnh đến xuất khẩu thép hợp kim và thép carbon của Trung Quốc. 64% lượng thép xuất khẩu, tương đương 34 triệu tấn thép của Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt dừng hoàn thuế xuất khẩu này. Do các doanh nghiệp sản xuất thép niêm yết tại Việt Nam hiện chưa sản xuất thép hợp kim, nên BVSC đi sâu vào phân tích ảnh hưởng của việc dừng hoàn thuế đến nhóm thép carbon. Trong nhóm thép carbon chịu ảnh hưởng, nhóm 7210 (thép mạ không hợp kim) và nhóm 7217 (dây thép carbon) là 2 nhóm có sản lượng xuất khẩu lớn nhất, lần lượt đạt 7,5 và 1,2 triệu tấn.

Xét về ảnh hưởng tới hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam, nhóm 7210 chiếm tỷ trọng đáng kể trong hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam. Trong đó xuất khẩu đạt 1 triệu tấn (24%) và nhập khẩu đạt 0,7 triệu tấn (7,2%). Việc dừng hoàn thuế xuất khẩu của Trung Quốc đối với nhóm 7210 có thể khiến giá bán trên thế giới tăng lên.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp HSG, NKG và HPG có khả năng sẽ tích cực hơn

BVSC cho rằng, các doanh nghiệp thép Việt Nam sẽ không được hưởng lợi trực tiếp bởi các sản phẩm của các doanh nghiệp HSG, NKG và HPG, chủ yếu các sản phẩm tôn mạ là tôn mạ kẽm, tôn lạnh và tôn mạ màu có mã HS Code là 721030, 721041,721049, 721041, 721061. Nếu so sánh trực tiếp với các mã HS Code chịu ảnh hưởng của luật thuế mới, thì chỉ có duy nhất mã 721041 nằm trong danh sách này. Như vậy, nếu so sánh trực tiếp thì các doanh nghiệp thép Việt Nam được hưởng lợi trực tiếp rất ít. Đặc biệt, HPG có tỷ trọng mảng tôn mạ rất thấp (5%) trong sản lượng tiêu thụ.

BVSC đánh giá, các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam vẫn được hưởng lợi gián tiếp từ luật thuế mới này. Cụ thể, các doanh nghiệp sản xuất có thể linh động chuyển sang sản xuất các sản phẩm có mã khác nhau trong nhóm 7210. Điều này giúp mặt bằng giá chung cả nhóm 7210 tăng lên. Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu sắt vê viên, thép thô và thép phế về 0%. Đối tượng được hưởng lợi lớn nhất là HPG. Do thuế nhập khẩu về 0% giúp nhu cầu nhập khẩu thép thô và thép phế tại Trung Quốc tăng lên và giúp giá thép thô và thép phế sẽ tăng.

Giá thép phế tăng giúp ưu thế của lò cao của HPG tiếp tục thể hiện so với lò điện của các doanh nghiệp khác trong sản xuất thép xây dựng. Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu phôi thép cũng sẽ giúp HPG tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu phôi thép sang Trung Quốc trong thời gian tới. Do giá bán đầu ra dự báo tiếp tục tăng nhờ luật dừng hoàn thuế của Trung Quốc. Điều này giúp doanh thu và lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp HSG, NKG và HPG sẽ cao hơn so với dự báo trước đây của BVSC. Công ty sẽ điều chỉnh tăng định giá các doanh nghiệp này trong thời gian tới./.