Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11/2021 ước tính đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn Trung ương quản lý 8 nghìn tỷ đồng, giảm 18,8%; vốn địa phương quản lý 40,5 nghìn tỷ đồng, giảm 11,6%.

Giải ngân đầu tư công tháng 11/2021 tăng 14,7% so với tháng trước
Giải ngân các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông cơ bản đáp ứng kế hoạch
11 tháng đầu năm 2021, Hà Nội đứng đầu khối địa phương với vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 26.926 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước. TP. Hồ Chí Minh giải ngân được 17.741 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước (giảm 47,6%).

Tốc độ tăng/giảm vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11 so với cùng kỳ năm trước các năm 2011-2021 lần lượt là: tăng 9,5%; giảm 4,9%; tăng 4,5%; giảm 2%; tăng 16,7%; tăng 22,5%; tăng 10,2%; tăng 14,6%; tăng 9,1%; tăng 37,1%; giảm 12,9%.

Tính chung 11 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn Ngân sách nhà nước đạt 367,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% kế hoạch năm và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 78,7% và tăng 32,7%).

Tốc độ tăng/giảm vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 11 tháng so với cùng kỳ năm trước các năm 2011-2020 lần lượt là: tăng 10,3%; tăng 7,1%; giảm 0,2%; tăng 0,8%; tăng 9,6%; tăng 15%; tăng 7,5%; tăng 12,4%; tăng 7%; tăng 32,7%; giảm 8,7%.

Theo Cơ quan thống kê, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9% kế hoạch năm và giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 304,1 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% kế hoạch năm và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020. Theo đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 203,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70% và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 84,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2% và giảm 9%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 16,1 nghìn tỷ đồng, bằng 95,2% và giảm 9,9%.

Hình 1: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2021 phân theo bộ, ngành

Giải ngân đầu tư công tháng 11/2021 tăng 14,7% so với tháng trước
Trong 11 tháng qua, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có mức giải ngân cao nhất.

Theo số liệu thống kê, trong 11 tháng qua, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có mức giải ngân cao nhất. Cụ thể, năm 2021, Bộ GTVT được giao kế hoạch vốn khoảng 43.397 tỷ đồng. Dự kiến tháng 11/2021 giải ngân được 3.283 tỷ đồng và lũy kế 11 tháng giải ngân được 31.869 tỷ đồng (đạt 73,4% kế hoạch). Trong đó, các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông cơ bản đáp ứng kế hoạch.

Cụ thể, dự án cầu Mỹ Thuận 2 (Ban QLDA 7 làm đại diện chủ đầu tư) giải ngân vượt 220 tỷ đồng; dự án Nghi Sơn - Diễn Châu (Ban QLDA 6) giải ngân vượt 205 tỷ đồng; Cao tốc Mai Sơn - QL45 và Phan Thiết - Dầu Giây (Ban QLDA Thăng Long) giải ngân vượt 140 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án chậm tiến độ giải ngân như: Dự án nâng cấp đường băng Tân Sơn Nhất (Ban QLDA Mỹ Thuận) chậm 192 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24 (Sở GTVT tỉnh Kon Tum) chậm 118 tỷ đồng; Dự án nâng cấp QL57 (Sở GTVT tỉnh Bến Tre) chậm 116 tỷ đồng…

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư (Bộ GTVT), ông Nguyễn Danh Huy, để giải ngân hết kế hoạch vốn cả năm đạt tối thiểu 96% (tương đương kết quả năm 2020), đáp ứng mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 63 của Chính phủ (giải ngân được 95-100% kế hoạch). Từ nay tới 31/1/2022, Bộ GTVT còn phải tiếp tục giải ngân khoảng 9.932 tỷ đồng.

Cụ thể, các dự án ODA lũy kế giải ngân được 4.339/6.758 tỷ đồng (đạt 64,2%), tới cuối năm phải giải ngân 1.629 tỷ đồng. Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1, lũy kế giải ngân được 11.892/14.585 tỷ đồng (đạt 81,5%), tới cuối năm còn phải giải ngân 2.243 tỷ đồng. Các dự án trọng điểm, cấp bách lũy kế giải ngân được 5.914/8.317 tỷ đồng (đạt 71,1%), tới cuối năm còn phải giải ngân 2.153 tỷ đồng. Các dự án giao thông trong nước khác lũy kế giải ngân được 9.724/13.741 tỷ đồng (đạt 70,7%), tới cuối năm còn phải giải ngân 3.907 tỷ đồng.

Hình 2: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2021 phân theo địa phương

Giải ngân đầu tư công tháng 11/2021 tăng 14,7% so với tháng trước
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Cũng trong 11 tháng, Hà Nội đứng đầu trong khối địa phương với vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 26.926 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước. TP. Hồ Chí Minh giải ngân được 17.741 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước (giảm 47,6%).

Một số địa phương có nhịp độ tăng so với cùng kỳ năm trước là Quảng Ninh, vẫn tăng 7,9%, giải ngân được 16.404 tỷ đồng; Hải Phòng tăng 11,7%, giải ngân được 12.799 tỷ đồng; Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 11,6%, giải ngân 8.148 tỷ đồng./.