(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Võ Văn Hậu

Hồ Mỹ Dung

Cù Văn Thanh

Trường Đại học Trà Vinh