(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Nguyễn Vân Hà

Khoa Quản trị kinh doanh - Học viện Ngân hàng

Đào Khánh Vân

Trung tâm Đào tạo - Ngân hàng Chính sách xã hội