Nông nghiệp thông minh đề cao tính kỹ thuật

Thế nào là nông nghiệp thông minh?

Nông nghiệp thông minh chính là hình thức sản xuất có sự chuyển đổi dần dần giữa thủ công và công nghiệp đến bán công nghiệp. Nông nghiệp thông minh vẫn được thực hiện bởi bàn tay của con người cùng với hoạt động của máy móc. Nông nghiệp thông minh là hình thức sản xuất có sự chủ động cũng như tạo thành được nhiều hiệu quả kinh tế cho người làm nông nghiệp chủ đạo trong thị trường.

Lợi thế đến từ việc sản xuất khép kín với nền nông nghiệp

Chủ động nguyên liệu đầu vào, đầu ra

Như đã nói thì sự chủ động nguyên liệu đầu vào, đầu ra của nền nông nghiệp thông minh là yếu tố hoàn toàn có thực. Đầu ra là sản phẩm được đưa đi sản xuất, phần chất thải được sử dụng để làm nguyên liệu đầu vào để tiến hành sản xuất, nhân giống hoặc tái sử dụng theo từng thời điểm khác nhau. Mô hình sản xuất nông nghiệp khép kín luôn luôn có sự tận dụng cũng như chủ động về vấn đề nguyên liệu.

Mô hình sản xuất khép kín mang đến sự chủ động

Sản xuất sản phẩm an toàn

Tất cả quy trình từ trồng trọt, chăn nuôi trong mô hình nông nghiệp thông minh cùng sản xuất khép kín được thực hiện trên nguyên tắc sạch, nói không với hóa chất nên sản phẩm được tạo thành mang đậm dấu ấn của sự an toàn và chất lượng cao. Nguyên liệu không được thu mua lung tung từ nhiều nguồn khác nhau mà nó là thành phẩm được sản xuất bởi chính tay của cơ sở nông nghiệp nên chất lượng sản phẩm là vấn đề hoàn toàn đáng tin cậy.

Tiết kiệm kinh phí

Thay vì tiến hành mua, nhập vật tư, nguyên liệu đầu vào, đầu ra thì nông nghiệp thông minh gắn liền với sản xuất khép kín mang đến tính tiết kiệm cao hơn cả bởi người nông dân trong mô hình luôn luôn có sự chủ động về mọi thứ từ nguyên vật tư cho đến công đoạn sản xuất. Chi phí tăng gia sản xuất, trồng trọt, chi phí làm sản phẩm hoàn thiện đều ở mức thấp đảm bảo được túi tiền của người khách hàng.

Nâng cao hiệu quả kinh tế


Mô hình nông nghiệp thông minh trong trồng rau

Hiệu quả kinh tế đến từ việc tính toán chi phí cho tất cả các yếu tố liên quan đến mô hình bao gồm nguyên vật tư cho đến sản phẩm hoàn thiện. Sản phẩm của nông nghiệp được sản xuất ra, tung ra thị trường tạo được sự tin cậy, thu hút cho người khách hàng. Người Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên Thế Giới rất quan tâm đến sản phẩm sạch cũng như quan tâm đến sản phẩm được tạo thành từ quy mô sản xuất chuẩn, đảm bảo được tính an toàn sản phẩm, đảm bảo được sự chủ động về công nghệ.

Mô hình sản xuất khép kín trong nông nghiệp

Sản xuất sữa Mộc Châu là một thí dụ điển hình nhất của nông nghiệp thông minh có gắn liền với sản xuất khép kín trong thị trường hiện nay. Định hướng phát triển của Mộc Châu là nhà nông – nhà doanh nghiệp – nhà nước – nhà khoa học cho ra đời vô số những mặt hàng đạt tiêu chí về an toàn cho thị trường cũng như đảm bảo được thu nhập người làm nông nghiệp, đảm bảo được vấn đề tiêu thụ thành phẩm của công tác trồng trọt, chăn nuôi nông nghiệp trong định hướng nông nghiệp thông minh gắn với sản xuất khép kín.