CPTPP bao gồm 11 thành viên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 734/QĐ-TTg chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan đầu mối cụ thể hóa các nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế tổ chức hoạt động của các cơ quan đầu mối được chỉ định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những thay đổi trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm tính liên tục của Hiệp định.

Quyết định 734/QĐ-TTg cho biết, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung về: Các điều khoản ban đầu và các định nghĩa chung; Thương mại dịch vụ xuyên biên giới; Chính sách cạnh tranh; Hợp tác và nâng cao năng lực; Nâng cao sức cạnh tranh và thuận lợi hóa hoạt động kinh doanh; Quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ; Phòng vệ thương mại; Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, Sở hữu trí tuệ, Môi trường...

Vấn đề Quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại do Bộ Tài chính chủ trì. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng chủ trì các nội dung liên quan tới thuế, bảo hiểm và chứng khoán...

Liên quan đến Đầu tư, Mua sắm của chính phủ… do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về Viễn thông, Thương mại điện tử…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2019./.

CPTPP là hiệp định thương mại tự do được chính thức ký kết vào tháng 3/2018 bởi 11 nước thành viên: Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam. Hiệp định CPTPP đã được 7 nước thành viên phê chuẩn, bao gồm Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand, Việt Nam và chính thức có hiệu lực vào ngày 30/12/2018. CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14/1/2019.