ThS. BÙI VĂN THỤY - Giảng viên, Trường Đại học Lạc Hồng

NGÔ THỊ KIM NGỌC, VÕ ĐÌNH NGÔN - Sinh viên, Trường Đại học Lạc Hồng

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đồng Nai (gọi tắt là ACB Đồng Nai). Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tại ACB Đồng Nai, gồm: Sự đồng cảm; Sự đáp ứng; Sự bảo đảm; Ưu đãi; Sự hiệu quả; Bảo mật.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây