Đây là con số được đưa ra trong báo cáo tình hình thực hiện công tác quý I/2017 của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, tổng số thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm đăng kiểm trên cả nước quý I/2017 ước đạt 1.601,34 tỷ đồng, đạt 26,04% kế hoạch năm 2017 (Kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ được giao năm 2017 là 6.150 tỷ đồng), tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Dự kiến, năm 2017, tổng nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương phân bổ cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam là 7.876,4 tỷ đồng, các địa phương là 1.827,5 tỷ đồng.

Quỹ bảo trì đường bộ thu được trên 1.600 tỷ đồng trong quý I/2017

Bộ Giao thông Vận tải đã kịp thời sửa chữa, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trên toàn bộ hệ thống quốc lộ (cầu, đường, bến phà, hầm đường bộ với tổng chiều dài hơn 22.586 km). Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức kiểm tra chất lượng công tác sửa chữa định kỳ trên hệ thống quốc lộ tại địa bàn quản lý của các Cục Quản lý đường bộ, kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu khắc phục một số điểm tồn tại về chất lượng (Quốc lộ 37 trên địa bàn tỉnh Sơn La, một số dự án tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên...).

Trong quý I/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện giải ngân 11.496,92 tỷ đồng, đạt 22,42% kế hoạch năm 2017. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao (31.278,75 tỷ đồng): ước thực hiện 7.847,49 tỷ đồng, giải ngân 7.740,92 tỷ đồng, đạt 24,75% kế hoạch năm 2017; Nguồn vốn ngoài ngân sách (20.000 tỷ đồng): ước thực hiện 3.486 tỷ đồng, giải ngân 3.756 tỷ đồng, đạt 18,78% kế hoạch năm 2017.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các nội dung liên quan đến báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành như kết quả thi tuyển kiến trúc Nhà ga hành khách, về việc tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng trước khi Quốc hội phê duyệt. Hoàn chỉnh phương án điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất báo cáo Thường trực Chính phủ; phê duyệt Đề cương - Dự toán và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...

Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành, đưa vào khai thác 37 cầu và đang tập trung triển khai thi công 07 cầu còn lại của dự án xây dựng cầu treo dân sinh giai đoạn 2 thuộc Chương trình Nhịp cầu yêu thương. Đối với các cầu dân sinh thuộc Chương trình Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông cho vùng dân tộc thiểu số (dự án LRAMP)/ Theo đó, đến nay, đã hoàn thành rà soát, cập nhật lại danh mục theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã chấp thuận danh mục 178 dự án thành phần và đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị khởi công vào cuối quý II/2017.

Ngoài ra, công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy mạnh quyết toán các dự án hoàn thành cũng được đẩy mạnh Cụ thể là, Bộ đã giao kế hoạch cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án triển khai thực hiện lập, trình duyệt quyết toán 115 dự án và giao các đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán 126 dự án trong năm 2017. Từ đầu năm đến nay, đã lập, trình quyết toán 22 dự án với giá trị trên 10.301 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch cả năm; đã hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 21 dự án với giá trị duyệt trên 7.239 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch cả năm./.