Sáng 22/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho trên 11 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự và chỉ đạo Đại hội.

Thế và lực của Thành phố đã được nâng lên

Trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Thành Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thành phố, kinh tế thành phố đã từng bước vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch cơ bản theo hướng công nghiệp hóa, dịch vụ, nhiều chỉ tiêu đạt cao, về trước kế hoạch từ 1 đến 3 năm.

“Thế và lực của Thành phố được nâng lên, khẳng định rõ vai trò là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc”, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn thành phố đạt tốc độ tăng trưởng khá, ước tăng bình quân 8,67%/năm. Quy mô kinh tế được mở rộng, GDP năm 2015 ước gấp 1,52 lần năm 2010, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.857 USD, gấp 1,8 lần so với năm 2010.

Tỷ trọng GDP Hải Phòng trong GDP cả nước từ 2,7% năm 2010 ước tăng lên 3,5% năm 2015 (theo giá so sánh năm 2010). Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố 5 năm tăng gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2006 – 2010.

Công tác quản lý đầu tư được tăng cường; tập trung nguồn lực, tạo sự phát triển đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Thu hút vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có nhiều khởi sắc.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị có nhiều tiến bộ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả; công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, quản lý và bảo vệ môi trường được tăng cường.

Đời sống văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú; giáo dục - đào tạo có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng; tiềm lực khoa học - công nghệ được nâng lên; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, tạo được chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt. Đoàn kết trong Đảng được coi trọng, dân chủ được phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng cao. Hoạt động của các cấp chính quyền tiếp tục được đổi mới, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành được nâng lên.

Báo cáo chính trị đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, giải pháp chủ yếu phát triển Thành phố trong nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020, trong đó mục tiêu tổng quát được đề ra là: “Phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục-đào tạo, y tế và khoa học-công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng-an ninh; có tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội

Cần mạnh dạn là địa phương đi đầu trong cả nước về hội nhập quốc tế

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân Hải Phòng; đồng thời hoan nghênh, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần sáng tạo, đổi mới và những kết quả quan trọng đã đạt được của Đảng bộ, quân dân và thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ vừa qua”.

Hải Phòng đã khẳng định được là vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của miền Bắc, là một trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Bên cạnh khẳng định những thành tựu đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại hội nghiêm túc thảo luận phân tích sâu sắc nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém, như: phát triển của Hải phòng vẫn chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế cũng như vị thế của một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; vẫn còn 6/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra; môi trường đầu tư vẫn còn bất cập; một số dự án lớn, quan trọng chậm tiến độ; công tác quản lý đô thị chuyển biến còn chậm…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và rất khó lường.

Để góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng đại của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng cần chung sức, chung lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của Hải Phòng trong tình hình mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

“Cần mạnh dạn là địa phương đi đầu trong cả nước về hội nhập quốc tế, tranh thủ thời cơ thuận lợi, thu hút nguồn lực xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp, dịch vụ, thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”, Thủ tướng chỉ rõ.

Tiếp tục thực hiện tốt ba đột phá chiến lược, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, phát huy những kinh nghiệm trong chỉ đạo vừa qua; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng và đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, nhất là các dự án có công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, công nghiệp phụ trợ, sử dụng nhiều lao động, thân thiện với môi tường.

Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới quản trị, đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, hình thành các tổ chức hợp tác, liên kết phù hợp, đa dạng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp đồng thời với đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ - thương mại có giá trị gia tăng cao, trong đó coi phát triển dịch vụ cảng biển, dịch vụ hàng hải, dịch vụ logistics là thế mạnh, là lợi thế của Hải Phòng, đồng thời với phát triển du lịch đồng bộ với đầu tư phát triển hạ tầng, hình thành các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn gắn với thế mạnh của một thành phố biển đảo để du lịch thật sự là một ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là xây dựng các công trình hạ tầng, đầu mối giao thông quan trọng (Cảng quốc tế Hải Phòng ở Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường ô tô cao tốc ven biển, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường ô tô cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh và một số dự án quan trọng cấp thiết khác trên địa bàn thành phố).

Huy động các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, xem đây là một điều kiện, một khâu đột phá có ý nghĩa quyết định để đưa thành phố Hải Phòng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng lưu ý, Hải Phòng cần chủ động đẩy mạnh liên kết vùng. Phát triển của Hải Phòng cần liên kết, tạo hiệu ứng lan tỏa với quá trình phát triển chung của các địa phương và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Hình thành các liên kết phát triển phù hợp, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, dịch vụ vận tải đa phương tiện, logistic, bảo vệ môi trường và trên nhiều lĩnh vực thiết thực khác…

“Với tiềm năng, lợi thế và thành tựu đã đạt được; với truyền thống của đất Cảng Anh hùng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng sẽ nỗ lực phấn đấu cao nhất, tạo bước phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn để xây dựng Hải Phòng sớm trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, giàu mạnh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu./.