(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 15, tháng 5 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS, NCS. Nguyễn Thị Ánh Thơ

Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Ngoại thương