Cụ thể là, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 02/2017 đạt 17.621 chiếc, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và nhưng giảm 13% so với tháng 01/2017 (Biểu đồ).

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016 và tháng 01, 02/2017

Trong đó, sản lượng tiêu thụ của từng chủng loại như sau: Xe du lịch đạt 10.044 chiếc, tăng 21%; Xe thương mại đạt 6.344 chiếc, giảm 11%; Xe chuyên dụng đạt 1.233 chiếc, tăn 5% so với cùng kỳ năm 2016.

Điểm chú ý trong tháng 02/2017 đó là, sản lượng xe thương mại và chuyên dụng tăng vọt so với tháng 01/2017, trong khi sản lượng xe du lịch đang giảm mạnh. Cụ thể là trong tháng 02/2017, sản lượng tiêu thụ xe chuyên dụng tăng 220%, xe thương mại tăng 24%, xe du lịch giảm 32% so với tháng 01/2017. Nguyên nhân là do thuế nhập khẩu ô tô của Việt Nam đối với các nước trong khu vực ASEAN giảm từ 40% xuống còn 30%. Trong khi đó, lượng thuế nhập khẩu giảm phần lớn rơi vào 02 dòng xe này và ASEAN là khu vực cung cấp chủ yếu 02 dòng xe này.

Tháng 02/2017 số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 3.061 xe, giảm 35% so với tháng trước, trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.560 xe, giảm 6% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 02/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 13%, trong khi xe nhập khẩu giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 02/2017, sản lượng tiêu thụ đạt 17.156 chiếc, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2016 (Bảng).

Bảng: Sản lượng tiêu thị ô tô của các thành viên VAMA tháng 02/2016 và tháng 01, 02/2017

Nhìn chung, trong tháng này, sản lượng tiêu thụ của hầu hết thành viên VAMA đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể là: Thaco có sản lượng tiêu thụ đạt 7.724 chiếc, chiếm 45% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2016; Toyota đạt 3.579 chiếc, chiếm 20,9% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 51%; Ford đạt 1.881 chiếc, chiếm 11% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 23%; GM Vietnam đạt 852 chiếc, tăng 80%; Honda đạt chiếc, tăng 15%... Có thể thấy rằng, tất các các nhà phân phối, chiếm thị phần lớn từ trước tới nay đều có mức sản lượng tăng, khiến mức tiêu thụ toàn thị trường tăng lên đáng kể trong tháng này./.