Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm 2022, có 24 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 180,2 triệu USD, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước; có 03 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 31,2 triệu USD, giảm 92,8%.

Tháng 3, vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới tăng mạnh so với 2 tháng đầu năm

Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Lào, được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm Lào của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong tháng 3, đã có hai thỏa thuận đầu tư quan trọng được ký kết. Đó là thỏa thuận về việc hợp tác đầu tư phát triển Dự án Năng lượng dọc biên giới Việt - Lào để sản xuất điện và truyền tải bán điện về Việt Nam giữa Tập đoàn T&T và Tập đoàn Phongsubthavy; và một dự án về hạ tầng.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 211,5 triệu USD, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 96,8 triệu USD, chiếm 45,8% tổng vốn đầu tư; hoạt động khai khoáng đạt 33,5 triệu USD,chiếm 15,9%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 30,8 triệu USD, chiếm 14,6%; các ngành còn lại đạt 50,4 triệu USD, chiếm 23,8%.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, sở dĩ quý đầu năm, vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới tăng mạnh so với 2 tháng đầu năm (51,7 triệu USD) do có 02 dự án lớn mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đó là các dự án của Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng Vines đầu tư sang Mỹ và Canada.

Trong khi đó, vốn đầu tư điều chỉnh giảm mạnh do trong 3 tháng năm 2021 có nhiều dự án lớn điều chỉnh tăng vốn. Chẳng hạn, dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 1 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD. Chỉ riêng 3 dự án này đã chiếm tới 94,5% tổng vốn điều chỉnh của 3 tháng năm 2021.

Cũng theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 3 tháng qua, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 8 ngành. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 5 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư 96,75 triệu USD, chiếm gần 47,8% tổng vốn đầu tư. Ngành khai khoáng đứng thứ hai với 01 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư 33,54 triệu USD, chiếm 15,9%; tiếp theo là các ngành tài chính ngân hàng, bán buôn, bán lẻ; thông tin truyền thông…

Có 12 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2022. Dẫn đầu là Lào với 01 dự án đầu tư mới và 02 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 64,33 triệu USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư 34,54 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Canada, Singapore, Indonesia,…

Như vậy, lũy kế đến 20/03/2022, Việt Nam đã có 1.539 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam gần 21,43 tỷ USD.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,5%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (16%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,9%); Campuchia (13,6%); Venezuela (8,5%)…/.