Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/6/2022, bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 14,03 tỷ USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hình: Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/6 các năm 2018-2022

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài nửa đầu năm 2022 đạt trên 14.03 tỷ USD.

Vốn đăng ký cấp mới có 752 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 4,94 tỷ USD, giảm 6,5% về số dự án và giảm 48,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 3,32 tỷ USD, chiếm 67,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 940,2 triệu USD, chiếm 19%; các ngành còn lại đạt 684,1 triệu USD, chiếm 13,8%.

Trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022, Đan Mạch là nhà đầu tư lớn nhất với 1,32 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore 1,16 tỷ USD, chiếm 23,4%; Trung Quốc 629,3 triệu USD, chiếm 12,7%; Nhật Bản 432,3 triệu USD, chiếm 8,7%; Hàn Quốc 330,9 triệu USD, chiếm 6,7%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 487 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 6,82 tỷ USD, tăng 65,6% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 8,35 tỷ USD, chiếm 71% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2 tỷ USD, chiếm 17%; các ngành còn lại đạt 1,41 tỷ USD, chiếm 12%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 1.707 lượt với tổng giá trị góp vốn 2,27 tỷ USD, tăng 41,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 786 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 1,1 tỷ USD và 921 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1,17 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,15 tỷ USD, chiếm 50,7% giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 483,2 triệu USD, chiếm 21,3%; ngành còn lại 635,3 triệu USD, chiếm 28%.

Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 8.84 tỷ USD, chiếm gần 63% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 3.15 tỷ USD, chiếm 22.5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đến là các ngành thông tin truyền thông; hoạt động chuyên môn khoa học-công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 442.6 triệu USD và 408.5 triệu USD...

Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học-công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 30.1%, 25.4% và 16.5% tổng số dự án.

Về đối tác đầu tư, đã có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4.1 tỷ USD, chiếm 29.5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 26.6% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 2.66 tỷ USD, chiếm gần 19% tổng vốn đầu tư, tăng 29.6% so với cùng kỳ; tiếp đến là nhà đầu tư Đan Mạch với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 1.32 tỷ USD, chiếm 9.4% tổng vốn đầu tư…

Hình 2: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng đầu năm các năm 2018-2022

Điều đáng mừng là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 10,06 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

"Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua", công bố tại Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, đây là con số thực và thể hiện chính xác sức sống của khu vực FDI.

Cụ thể, số vốn FDI thực hiện trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 7,65 tỷ USD, chiếm 76,1% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 881,3 triệu USD, chiếm 8,8%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 823,2 triệu USD, chiếm 8,2%./.