Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị triển khai chỉ đạo của Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức ETC.

Các địa phương phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự, an toàn, kết nối liên thông và chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí.

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ ETC được giao tổ chức tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa điểm và hình thức dán thẻ, tạo thuận tiện cho chủ xe. Phấn đấu đến tháng 9/2022, 80-90% số xe cả nước dán thẻ tham gia dịch vụ ETC.

Từ ngày 1/8, thực hiện thu phí ETC hoàn toàn trên tất cả các tuyến cao tốc
Phấn đấu đến tháng 9/2022, 80-90% số xe cả nước dán thẻ tham gia dịch vụ ETC. Ảnh: Internet.

Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố vận động công chức, viên chức, người lao động gương mẫu dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí ETC trước ngày 31/7.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thu phí ETC là yêu cầu bắt buộc đã được Quốc hội và Thủ tướng chỉ đạo, nhằm tăng cường hiệu quả, minh bạch và hiện đại hóa công tác thu phí. Đến nay, các trạm thu phí đường bộ trên cả nước đã lắp đặt và vận hành thu phí ETC, chỉ còn 3 trên 4 tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang triển khai lắp đặt và sẽ vận hành từ ngày 1/8 tới.

Do đó, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo, từ ngày 1/8/2022, thực hiện thu phí ETC hoàn toàn trên tất cả các tuyến cao tốc, với các trạm thu phí còn lại chỉ duy trì 1 làn mỗi chiều xe thu phí hỗn hợp (vừa thu phí tự động vừa thu phí thủ công).

Được biết, đến nay, hầu hết trạm thu phí BOT trên toàn quốc đã được lắp đặt và vận hành dịch vụ thu phí ETC, hệ thống thu phí ETC đã thực hiện tại 113/141 trạm (đạt 80,14%), với tổng cộng 603/817 làn (đạt 73,8%) và có khoảng 3,1 triệu xe đã dán thẻ, chiếm 70% phương tiện trên toàn quốc.

Tổng cộng số làn còn phải lắp đặt hệ thống thu phí ETC là 214/817 làn (26,2%) tại 48 trạm, trong đó Bộ Giao thông Vận tải sẽ triển khai lắp đặt tại 38 làn (17,8%); các địa phương triển khai tại 36 làn (16,8%); VEC lắp đặt tại 40 làn (65,4%)./.