Để kịp thời triển khai và bảo đảm hiệu lực thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội, đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra vào ngày 26/8 tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tổ chức hội nghị triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội

Theo kế hoạch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định… sẽ đồng chủ trì Hội nghị

Hội nghị nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ được Quốc hội giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan triển khai thực hiện; các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân tiến hành giám sát, theo dõi, đánh giá.

Hội nghị còn đánh giá tình hình thực hiện luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay; kịp thời đôn đốc và xem xét, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong triển khai, thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội.

Trước đó, tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức cho Hội nghị, các đại biểu khẳng định, đây là một trong những điểm mới của Quốc hội khóa XV, là một trong những biện pháp để Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, cũng như các cơ quan dân cử và nhân dân giám sát từ sớm, từ xa, giám sát cả về việc thực hiện kế hoạch và những vấn đề về mặt nội dung.

Các đại biểu cũng cho rằng, đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ, nên cần chuẩn bị kỹ lưỡng, có cách làm thiết thực để Hội nghị này trở thành hình mẫu cho các lần tổ chức về sau./.