2.870.000 tỷ đồng vốn Nhà nước dành cho đầu tư công
Quốc hội yêu cầu đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó, theo Văn phòng Quốc hội, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2.870.000 tỷ đồng (vốn ngân sách trung ương là 1.500.000 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 1.370.000 tỷ đồng); trong đó, bố trí 100.000 tỷ đồng để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; 65.795,847 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện 3 dự án quan trọng quốc gia, 38.738 tỷ đồng để đầu tư dự án quan trọng quốc gia đường bộ cao tốc Bắc - Nam tuyến phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia và mức vốn bố trí cho từng dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, không chia nhỏ dự án đối với số vốn 78.719 tỷ đồng để đầu tư các dự án đường bộ cao tốc, dự án trọng điểm khác...

Quốc hội yêu cầu đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, sớm hoàn thành đưa các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế. Tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, giảm tối đa số lượng các dự án khởi công mới...

Quốc hội cũng yêu cầu đầu tư công phải bám sát và phục vụ cho việc thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng phát triển tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương, quy hoạch quốc gia, vùng, ngành, tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng cục Thống kê vừa cập nhập tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới nhất. Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7/2021 giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước, khi ước đạt 38.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, khi đạt 210.800 tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch năm.

2.870.000 tỷ đồng vốn Nhà nước dành cho đầu tư công
Bộ Công Thương ghi nhận tốc độ giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm nay tăng 95,9% so với cùng kỳ năm trước

Trong 7 tháng qua, vốn Trung ương quản lý giải ngân đạt 35.200 tỷ đồng, bằng 41,8% kế hoạch năm và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao như: Bộ Giao thông Vận tải đạt 17.397 tỷ đồng, tăng 67,4%; Bộ Công Thương đạt 373 tỷ đồng, tăng 95,9%; Bộ Xây dựng đạt 341 tỷ đồng, tăng 99,3%; Bộ Thông tin và Truyền thông đạt 164 tỷ đồng, tăng 109,5%. Tuy nhiên, nhiều đơn vị có tốc độ giải ngân giảm so với cùng kỳ năm trước như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 1.804 tỷ đồng, giảm 7,8%; Bộ Y tế đạt 1.091 tỷ đồng, giảm mạnh tới 53,2%; Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt 652 tỷ đồng, giảm 35,7%...

7 tháng đầu năm nay, vốn địa phương quản lý giải ngân đạt 175.600 tỷ đồng, bằng 44,8% kế hoạch năm và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2020. Một số địa phương ghi nhận tốc độ giải ngân vốn đầu tư tăng so với cùng kỳ năm trước như: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa... Các địa phương có tốc độ giải ngân giảm so với cùng kỳ năm trước gồm: Thành phố Hồ Chí Minh đạt 12.523 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch và giảm 11,6%; Bình Dương đạt 4.801 tỷ đồng, bằng 38,9% kế hoạch và giảm 13,8%.../.