Trong số đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Riêng giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,54 tỷ USD, giảm 0,5%.

Những ngành hàng, như: cà phê, thủy sản, hạt điều, tiêu… đều có sự gia tăng cả về sản lượng cũng như giá trị. Trong đó, tăng mạnh nhất là ngành hàng cà phê, tăng 39,9% về khối lượng và tăng 20,7% về giá trị. Tiếp đó là hạt tiêu, tăng 30,3% về khối lượng và tăng 12,6% về giá trị.

Trong khi đó, một số ngành hàng chủ lực, như: gạo, gỗ và các sản phẩm gỗ, sắn và các sản phẩm sắn lại có sự sụt giảm đáng kể cả sản lượng và giá trị. Ngành hàng lúa gạo cũng sụt giảm về giá trị và sản lượng.

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 8/2016 ước đạt 432 nghìn tấn với giá trị đạt 191 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm 2016 ước đạt 3,37 triệu tấn và 1,51 tỷ USD, giảm 16,6% về khối lượng và giảm 13,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Xuất khẩu cà phê trong tháng 8/2016 ước đạt 151 nghìn tấn với giá trị đạt 280 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2016 đạt 1,27 triệu tấn và 2,25 tỷ USD, tăng 39,9% về khối lượng và tăng 20,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 8 năm 2016 đạt 129 nghìn tấn với giá trị đạt 165 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 8 tháng đầu năm 2016 đạt 701 nghìn tấn và 880 triệu USD, tăng 10,4% về khối lượng nhưng giảm 4,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng xuất khẩu chè tháng 8 năm 2016 ước đạt 14 nghìn tấn với giá trị đạt 22 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 8 tháng đầu năm 2016 đạt 83 nghìn tấn và 132 triệu USD, tăng 6,6% về khối lượng nhưng giảm 0,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 8 năm 2016 ước đạt 34 nghìn tấn với giá trị 277 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 8 tháng đầu năm 2016 đạt 225 nghìn tấn và 1,76 tỷ USD, tăng 5% về khối lượng và tăng 12,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 8 năm 2016 đạt 539 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 8 tháng đầu năm 2016 đạt 4,3 tỷ USD, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2015./.