Ngày 29/03/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Lê Thành Quân.

Hội nghị cũng có sự tham dự của nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức: Diễn đàn dân chủ, công khai

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Thành Quân, Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nội dung quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Đây là diễn đàn dân chủ, công khai để phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức.

Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Lê Thành Quân phát biểu tại Hội nghị

Diễn đàn này là dịp để đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan năm 2017; phương hướng công tác năm 2018, nhằm tiếp tục đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị; Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2016;

Diễn đàn cũng là nơi phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý cơ quan, đơn vị; thảo luận dân chủ đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân;

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cũng bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức và viên chức trong cơ quan. Thực hiện công khai các hoạt động của Bộ như: công khai tài chính, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ và các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơquan.

Hội nghị cũng sẽ được nghe giải đáp và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Bộ và đại diện các đơn vị được ủy quyền. Điều này thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Bộ nhằm xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, phấn khởi, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy được năng lực của mình.

Ngay sau đó, đồng chí Tống Quốc Đạt, Chánh Văn phòng Bộ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Tống Quốc Đạt, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, với vai trò và chức năng của một bộ tham mưu tổng hợp chiến lược, chính sách của Đảng, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã không chùn bước trước những khó khăn, tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng các giải pháp, làm rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành trong kịch bản tăng trưởng của cả nước.

Trong năm 2017, Bộ đã đưa ra được các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, Bộ cũng đã đề xuất bãi bỏ 1.930 điều kiện kinh doanh được cho là các giấy phép con, cản trở doanh nghiệp phát triển lâu nay. Từ đề xuất của Bộ, nhiều bộ, ngành khác đã trình sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để giải phóng sức sản xuất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu, giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch, Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa, là những văn bản luật quan trọng, khắc phục tình trạng chồng chéo, lợi ích nhóm trong công tác quy hoạch trong bối cảnh cả nước có tới 19.000 quy hoạch.

Về cải cách, đổi mới phương pháp làm việc và nội dung công việc, Thủ tướng ghi nhận Bộ đã thể hiện sự năng động, có đổi mới, cải cách trong nội bộ, trong từng công việc, nhiệm vụ được giao, nhanh nhạy hơn, nắm bắt kịp thời hơn tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2018-2020 với 9 đồng chí và thông qua Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2017.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020

“Khát vọng, Tâm sáng và Giữ được lửa”

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá, năm 2017, Bộ đã có rất nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức và đã hoàn thành được một khối lượng công việc rất lớn, đảm bảo tiến độ chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ giao. Kết quả này là có sự đóng góp lớn của tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Bộ cũng như toàn Ngành.

Đặc biệt, trong năm 2017, Bộ đã đổi mới cải cách, nhất là trong công tác xây dựng thể chế với nhiều đề án dự án luật quan trọng.

Về đầu tư phát triển, Bộ đã cải cách rất nhiều, đặc biệt là phân cấp mạnh hơn, tăng cường khâu kiểm tra giám sát theo dõi đánh giá và ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa, đảm bảo tính minh bạch công khai, đơn giản hóa...

Bước vào năm 2018, đến nay chúng ta đã đi được nửa thời gian của kế hoạch 5 năm, đây cũng là năm bản lề của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong Nghị quyết 12 của Đảng, nằm trong sự vận hành của Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát động phong trào thu đua năm 2018 và phát biểu bế mạc Hội nghị

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị: “Phát huy kế thừa truyền thống hết sức vẻ vang 73 năm của Bộ, với tinh thần đoàn kết thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ của tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, cần tiếp tục phát huy được những kết quả của năm 2017 và kéo dài đà đổi mới của cải cách và phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn trong năm 2018”.

Đặc biệt, quán triệt chủ đề hành động của năm 2018 mà Chính phủ đề ra là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”, Lãnh đạo Bộ và Công đoàn cơ quan kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phát triển, phát huy quyền làm chủ, ra sức thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và chính trị năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về mục tiêu năm 2018, toàn thể cán bộ công chức viên chức của Bộ sẽ phấn đấu đạt chỉ tiêu về thi đua như sau:

100% các tập thể cá nhân đăng ký hoàn thành nhiệm vụ, hưởng ứng phong trào thi đua về thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

100% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Trên 20% cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

100% các tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 80% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc là cơ sở để bình xét các danh hiệu thi đua hình thức cấp Bộ và cấp Nhà nước.

Về nội dung thi đua, các đơn vị trong toàn Ngành nghiêm túc quán triệt triển khai các nhiệm vụ nội dung đã được đề cập tại các văn bản, như: Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Quyết định 1534/QĐ-BKHĐT, ngày 21/10/2016 ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua yêu nước ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 10174/BKHĐT-TĐKT&TT, ngày 13/12/2017 về Tổ chức phong trào thi đua “ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức của toàn Ngành phấn đấu giữ vững được ngọn lửa đổi mới sáng tạo, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu, trách nhiệm thái độ của công chức đối với công việc được giao, để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Đặc biệt là phải duy trì và giữ được đi đầu trong cải cách trong đổi mới, tạo được môi trường làm việc tốt trong cơ quan, thể hiện được thái độ cầu thị với công việc, trách nhiệm với đất nước. “Trong đó, quan trọng là là tính gương mẫu của người đứng đầu các đơn vị, ở đâu người đứng đầu có trách nhiệm cao, gương mẫu thì ở đó có phong trào thi đua dẫn đầu và thực hiện công việc tốt hơn”, Bộ trưởng Dũng nói.

Bộ trưởng cũng nhắc nhở các cán bộ, công chức, viên chức luôn ghi nhớ 3 chữ để cùng nhau thi đua phấn đấu, đó là: Khát vọng, Tâm sáng và Giữ được lửa.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ và các danh hiệu khác cho các tập thể, cán bộ có thành tích xuất sắc trong năm 2017./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng Huân chương Độc lập cho nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao Cờ thu đua của Chính phủ cho Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương và Báo Đầu tư

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao Cờ thi đua của Bộ cho các đơn vị trong Bộ