(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòngbấm vào đây

TS. Hoàng Thị Hảo

Trường Đại học Lâm nghiệp

Bùi Văn Hiếu

UBND huyện Kim Bôi