Theo đó, kể từ 0h00 ngày 19/05/2021 theo giờ địa phương đến ngày 18/06/2021, Đài Loan tạm dừng nhạp cảnh đối với tất cả người nước ngoài không có thẻ cư trú còn hạn Đài Loan (ARC), trừ những trường hợp khẩn cấp và nhập cảnh với mục đích nhân đạo, đồng thời tạm dừng các chuyến bay quá cảnh tại Đài Loan.

Nhiều năm gần đây, Đài Loan là thị trường xuất khẩu lao động lớn của lao động Việt Nam

Trước tình tình trên, ngày 17/05/2021, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành Công văn số 632/QLLĐNN-ĐLAM thông báo các doanh nghiệp biết để thông tin tới người lao động đang chờ xuất cảnh và liên hệ với đối tác Đài Loan điều chỉnh kế hoạch tuyển chọn và tổ chức cho người lao động xuất cảnh.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các doanh nghiệp kịp thời phản ánh vướng mắc, khó khăn liên quan đến người lao động tới Cục Quản lý lao động ngoài nước và Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan để cùng phối hợp xử lý.

Nhiều năm gần đây, Đài Loan là thị trường lớn lao động Việt Nam, trong đó tập trung vào nhóm công việc đánh bắt cá, công nghiệp và giúp việc gia đình.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, 4 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 34.912 lao động (13.528 lao động nữ) đạt 38,79% kế hoạch năm 2021, trong đó thị trường: Nhật Bản: 18.355 lao động (8.135 lao động nữ), Đài Loan: 15.055 lao động (5.255 lao động nữ), Trung Quốc: 415 (1 lao động nữ), Hàn Quốc: 289 lao động nam, Hungary: 204 (61 lao động nữ), Rumania: 202 lao động (28 lao động nữ), Singapore: 129 lao động nam, UAE: 43 lao động (40 lao động nữ) và các thị trường khác./.