Đầm Hà là một huyện ở miền Đông của tỉnh Quảng Ninh. Phía Tây Bắc giáp huyện Bình Liêu, phía Đông Bắc giáp huyện Hải Hà. Phía Tây Nam giáp huyện Tiên Yên và phía Đông Nam giáp biển, ngoài biển là quần đảo Vạn Mặc.

Huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới
Diện mạo nông thôn mới của huyện Đầm Hà không ngừng đổi mới, ngày càng khang trang, xanh, sạch đẹp

Là huyện miền núi, xuất phát điểm thấp, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, sau 11 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Đầm Hà đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, đến nay, diện mạo nông thôn mới của huyện Đầm Hà không ngừng đổi mới, ngày càng khang trang, xanh, sạch đẹp; đời sống vận chất và tinh thần của người dân được nâng cao; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.

Một số kết quả nổi bật đó là: Diện mạo nông thôn được đổi mới, ngày càng khang trang, sạch, đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, có sự phân công, phân cấp quản lý, đầu tư cụ thể với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển nhanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân; văn hóa, xã hội phát triển, môi trường được bảo vệ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Huyện Đầm Hà có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 56,91 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,14%. Toàn Huyện có 6/9 xã, thị trấn không còn hộ nghèo.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Đầm Hà tiếp tục duy trì và nâng cao các chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.