Xã Mỹ Long Bắc nằm ở phía Đông Bắc của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh được chia thành 6 ấp: Hạnh Mỹ, Bến Kinh, Mỹ Thập, Nhứt A, Bến Đáy B và Bến Cát, với tổng diện tích tự nhiên toàn 2.606,94 ha, chiếm 7,7% diện tích tự nhiên của Huyện. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 1661,16 ha, chiếm 67,58 %. Đất nông nghiệp trồng được 2 vụ lúa, 2 vụ màu và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, nắm bắt nhu cầu của thị trường, nhiều diện tích đất trồng lúa ở địa phương được chuyển đổi sang trồng các loại cây hoa màu có giá trị kinh tế cao, cải thiện đáng kể thu nhập của nông dân, đồng thời mang lại diện mạo mới cho nỗ lực xây dựng nông thôn mới nơi đây trong thời gian qua.

Xây dựng nông thôn mới ở Mỹ Long Bắc thêm kết quả tích cực nhờ các mô hình cây trồng có giá trị kinh tế cao
Diện mạo nông thôn mới ở Mỹ Long Bắc ngày càng khởi sắc nhờ triển khai hiệu quả các mô hình cây trồng có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Phạm Văn Luận

Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, chính quyền và nhân dân địa phương luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, thường xuyên tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho bà con về kiến thức trong chăn nuôi và trồng trọt, giới thiệu những cây con giống mới có tính ưu việt, liên kết chuỗi đầu ra nông sản cho nông dân. Tại địa phương đã hình thành các mô hình sản xuất quy mô như: Mô hình bắp giống, Mô hình dưa hấu, Hợp tác xã Nông nghiệp Hạnh Mỹ… Theo báo cáo của UBND xã Mỹ Long Bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của Xã đã nâng lên 65.000.000 đồng từ mức 29.000.000 đồng của năm 2015. Điều đáng nói là, xã Mỹ Long Bắc vừa thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, vừa triển khai xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Minh Yên, Chủ tịch UBND xã Mỹ Long Bắc cho biết: Trước khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế – xã hội chưa được đầu tư phát triển; điều kiện sản xuất và đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nhỏ lẻ, tự phát chưa có liên kết trong sản xuất; mặt bằng dân trí chưa đồng đều; trình độ, năng lực của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; khả năng khai thác tiềm năng kinh tế còn hạn chế; nguồn thu ngân sách chưa bền vững. Qua quá trình phấn đấu xây dựng, sau 3 năm phát động, Xã được Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (giai đoạn 2016-2020) theo Quyết định số 705/QĐ-UBND, ngày 13/04/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh (Phạm Văn Luận, 2023).

Sau hơn 5 năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo của xã Mỹ Long Bắc ngày càng “thay da đổi thịt”, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Qua đó, người dân cảm nhận được những thành quả mà họ được thụ hưởng từ các nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng nói riêng, xây dựng nông thôn mới nói chung nhờ biết phát huy sức mạnh đoàn kết của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, cũng như triển khai có hiệu quả các mô hình phát triển nông nghiệp khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương./.