Theo UBND TP. Hà Nội, ngày 21/9/2023, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2025.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; ít nhất 75% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông; 100% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của Tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao...

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng NTM; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng NTM; thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn; tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng NTM; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và dữ liệu số; triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh.

Xã Dương Xá thành công với mô hình điểm “thôn thông minh” trong xây dựng nông thôn mới
Xã Dương Xá thành công với mô hình điểm “thôn thông minh” trong xây dựng nông thôn mới ở thôn Thuận Quang (ảnh: VGP)

Đáng chú ý, Thành phố đã thống nhất chọn xã Dương Xá, huyện Gia Lâm xây dựng mô hình thí điểm NTM thông minh. Trong đó, ưu tiên khuyến khích các huyện, thị xã chọn ít nhất 1 mô hình thí điểm xã NTM thông minh hoặc xã thương mại điện tử.

Ông Tô Hữu Vịnh, Chủ tịch UBND xã Dương Xá cho biết, năm 2015, xã được TP. Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM; đến năm 2021, xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Do xác định mục tiêu xây dựng NTM mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, xã Dương Xá đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở với quyết tâm cao hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu trong năm 2022. Để xây dựng NTM kiểu mẫu, Xã phải hoàn thiện 3 nhóm tiêu chí bao gồm: Thu nhập bình quân đầu người, có ít nhất 1 "thôn thông minh" và lựa chọn lĩnh vực kiểu mẫu. Với tiêu chí thu nhập bình quân đầu người, năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của Xã đạt 73,21 triệu/người/năm, tăng 14,4% so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã NTM nâng cao tại cùng thời điểm. Trong năm 2022, xã Dương Xá tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 với 19 tiêu chí: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, văn hóa, cơ sở thương mại nông thôn, thông tin tuyền thông... Trong đó, hai tiêu chí bắt buộc là thu nhập và mô hình "thôn thông minh" đều đạt (Thiện Tâm, 2023).

Để hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đòi hỏi địa phương cần phải có một thôn thông minh bao hàm đủ các điều kiện: Có hạ tầng mạng internet băng rộng; cáp quang phủ sóng trên 80% hộ gia đình; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G đạt 100%; có mạng Wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn đạt hơn 90%; người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh đạt hơn 70%; người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử. Đến nay, thôn Thuận Quang của xã Dương Xá đã hoàn thành các tiêu chí này.

Xã Dương Xá đã thí điểm xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh thôn Thuận Quang với 30 ha trồng cam, ổi cho giá trị kinh tế cao. Theo ông Hoàng Đình Hoan, Trưởng thôn Thuận Quang, ngay sau khi được Xã giao cho xây dựng mô hình "thôn thông minh", địa phương đã quán triệt đến tất cả mọi người, mọi gia đình cùng tham gia để xây dựng mô hình và nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con. Nhờ vậy, đến nay, Thuận Quang đã hoàn thành mô hình "thôn thông minh"… (Thiện Tâm, 2023).

Mô hình "thôn thông minh" được triển khai thành công ở thông Thuận Quang cho thấy, một khi cấp ủy, chính quyền địa phương sát sao trong đưa ra chủ trương, kế hoạch sát thực tế, hợp lòng dân, đồng thời huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương, thì ngay cả những tiêu chí tưởng như khó thực hiện, thậm chí là có phần mâu thuẫn với các vùng nông thôn, như: hạ tầng mạng internet băng rộng; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G; nhiều người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh và có tài khoản thanh toán điện tử… vẫn được thực hiện thành công, qua đó góp phần giúp nỗ lực xây dựng NTM đạt được những kết quả đa dạng, trở thành những hình mẫu cho các địa phương học hỏi lẫn nhau./.