Qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay kinh tế - xã hội huyện Duy Xuyên đã có nhiều bước phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 46,39%; ngành thương mại - dịch vụ chiếm 42,83% và ngành nông nghiệp giảm còn 10,78%.

Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn nông thôn mới

Cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng toàn diện, đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn huyện Duy Xuyên

Trong giai đoạn 2011-2020, bằng nhiều kênh vốn huy động, huyện Duy Xuyên đầu tư hơn 2.817 tỷ đồng xây dựng huyện nông thôn mới. Trong đó, ngân sách nhà nước 1.452,5 tỷ đồng, doanh nghiệp và hợp tác xã hỗ trợ 597,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 310,8 tỷ đồng, còn lại huy động các nguồn lực khác. Đến cuối năm 2020, tất cả 11 xã được UBND Tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 3 xã: Duy Trinh, Duy Phước và Duy Hòa, đạt chuẩn xã nông thôn mớinâng cao. Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mớitheo Quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến tháng 12/2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,39 triệu đồng/năm, tăng 30,39 triệu đồng/người/năm so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%. Chất lượng lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Với 100% số xã đạt chuẩn, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn; hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ; cơ sở vật chất về thủy lợi, trường lớp học, Y tế được quan tâm đầu tư xây dựng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn phát triển khá nhanh, đồng bộ, từng bước đáp ứng với nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân ở khu vực nông thôn.

Đến nay, toàn Huyện đã triển khai được 22 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm (gồm 7 dự án khôi phục nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm tại Duy Châu, Duy Thu, Duy Hòa, Duy Phước và thị trấn Nam Phước; 3 dự án sen tại Duy Phú, Duy Thu và Duy Hòa; 4 dự án sản xuất lúa, nếp giống tại Duy Hòa, Duy Phước, Duy Sơn, Duy Vinh; 4 dự án trồng cây ăn quả tại Duy Phú, Duy Thu, Duy Sơn; 2 dự án cây ớt tại Duy Châu, 2 dự án rau sạch tại Duy Thu và thị trấn Nam Phước), thu hút hơn 12 công ty ký hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với 8 hợp tác xã nông nghiệp đại diện hàng trăm hộ nông dân tham gia dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Duy Xuyên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.