(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 18, tháng 6 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Nguyễn Hà My - Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương

Nguyễn Thị Mỹ Hiền - Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nguyễn Hữu Kiên - Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nguyễn Hương Giang - Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương

Nguyễn Xuân Duy Anh - Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE