(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 12, tháng 4 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Trần Ái Cầm

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành