(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 3 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Đào Minh Ngọc

Giảng viên Khoa Du lịch và Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Lại Quỳnh Anh; Trần Thị Ngọc Anh; Cao Thị Ly; Nguyễn Phùng Thục Khuê; Trần Thanh Thảo

Sinh viên Khoa Du lịch và Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân