Khả năng tìm việc của thanh niên HTNVQS vẫn hạn chế

Mỗi năm, TP. Hà Nội có hơn 4.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tương ứng cũng có từng đó người xuất ngũ trở về địa phương. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở thực hiện những giải pháp thiết thực, chủ động định hướng giải quyết việc làm cho quân nhân, bộ đội xuất ngũ.

Song song với hình thức hỗ trợ tìm việc làm tại chỗ, TP. Hà Nội còn tạo nhiều kênh khác nhau để lực lượng này có thêm cơ hội việc làm. Ngày 14/8/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã ký quy chế phối hợp tư vấn, hướng nghiệp học nghề, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn Thành phố. Trong 5 năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành riêng cho bộ đội xuất ngũ. Thông qua các phiên giao dịch việc làm chuyên đề này, đã có hàng nghìn quân nhân, bộ đội xuất ngũ được cung cấp thông tin về thị trường lao động. Số quân nhân tại ngũ và bộ đội xuất ngũ tham gia phỏng vấn tại các phiên giao dịch việc làm là hơn 2.600 người, trong đó có 1.200 người đã được tuyển dụng ngay tại phiên giao dịch việc làm.

Mỗi năm, TP. Hà Nội có hơn 4.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều thanh niên HTNVQS khi về địa phương chưa có việc làm. Chẳng hạn, năm 2019, toàn huyện Thanh Oai có 150 thanh niên HTNVQS, thì có 15 đồng chí được giới thiệu học nghề (tương đương10%); năm 2020, có 124 thanh niên HTNVQS, thì có 16 đồng chí được giới thiệu học nghề (tương đương 13%). Tính tổng thể giai đoạn 2015-2020, chỉ khoảng 15% trong tổng số 926 thanh niên HTNVQS được giới thiệu học nghề.

Nguyên nhân là do chất lượng sức lao động của thanh niên HTNVQS còn hạn chế. Cùng với đó là chất lượng dạy nghề, chất lượng tư vấn và giới thiệu việc làm của các cơ sở dạy nghề và giới thiệu việc làm còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Ở TP. Hà Nội, ngoài các cơ sở dạy nghề công lập, còn có các cơ sở dạy nghề do tư nhân quản lý. Tại một số cơ sở dạy nghề, nội dung đào tạo chưa gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, làm hạn chế khả năng tìm việc làm của thanh niên HTNVQS sau khi hoàn thành các khóa học tại đây.

Xuất khẩu lao động – Chìa khóa cho thanh niên HTNVQS

Để giải quyết việc làm cho thanh niên HTNVQS trên địa bàn Thành phố, thì xuất khẩu lao động là một kênh rất quan trọng. Ưu thế lớn nhất của thanh niên xuất ngũ là sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc, ý thức kỷ luật cao vì đã được rèn luyện trong môi trường quân đội. Đây là tiêu chí hàng đầu trong tuyển chọn lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Vì thế, các đơn vị tuyển dụng luôn ưu tiên và mong muốn tuyển được bộ đội xuất ngũ. Để tạo việc làm cho thanh niên HTNVQS ở TP. Hà Nội thông qua việc xuất khẩu lao động trong thời gian tới, cần thực hiện những biện pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, giới thiệu, tư vấn về xuất khẩu lao động cho thanh niên HTNVQS

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội, các UBND, các phòng lao động - thương binh và xã hội ở các quận, huyện, thị xã cần bám sát Chương trình xuất khẩu lao động của TP. Hà Nội, phối hợp chặt chẽ Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội với các trung tâm giới thiệu việc làm ở các quận, huyện, thị xã để kịp thời tư vấn cho thanh niên HTNVQS có nhu cầu xuất khẩu lao động về các điều kiện, thủ tục, tiêu chuẩn tuyển chọn, mức lương và nhất là chi phí đưa đi đối với từng thị trường nước nhập khẩu lao động. Đồng thời, tổ chức cho thanh niên HTNVQS ở TP. Hà Nội có nhu cầu đi xuất khẩu lao động đăng ký tham gia các lớp học ngoại ngữ, học nghề định hướng và làm các thủ tục đăng ký đi xuất khẩu lao động.

Thứ hai, ưu tiên xét chọn những thanh niên HTNVQS có đủ tiêu chuẩn đi xuất khẩu lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội và các phòng lao động - thương binh và xã hội các quận, huyện, thị xã cần phối hợp chặt chẽ với nhau để xét chọn, tổ chức thi tuyển người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Trong đó, coi trọng ưu tiên xét chọn những thanh niên HTNVQS có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của nhà tuyển dụng nước ngoài.

Thứ ba, tiếp tục áp dụng mức kinh phí hỗ trợ xuất khẩu lao động

Để hỗ trợ thanh niên HTNVQS các khoản kinh phí đóng góp, tiền đặt cọc trước khi đi lao động ở nước ngoài, UBND TP. Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã cần trích một phần ngân sách trong nguồn thu từ đất, phối hợp với các quỹ tín dụng nhân dân, các ngân hàng chính sách xã hội các cấp cho thanh niên HTNVQS vay với lãi xuất ưu đãi, tạo điều kiện cho nhiều người có cơ hội đi xuất khẩu lao động. Nguồn này sau khi thu về lại tiếp tục quay vòng cho người lao động khác có nhu cầu vay tiếp theo. Các quận, huyện, thị xã căn cứ vào đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của mình để xác định các mức kinh phí hỗ trợ cho thanh niên HTNVQS đi xuất khẩu lao động.

Thứ tư, tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động

Trên cơ sở cập nhật thông tin về thị trường lao động nước ngoài do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội cung cấp, các phòng lao động - thương binh và xã hội của các quận, huyện, thị xã cần chủ động tham mưu cho UBND TP. Hà Nội xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết về xuất khẩu lao động cho lực lượng lao động nói chung, thanh niên HTNVQS nói riêng.

Các UBND các quận, huyện, thị xã cần chỉ đạo thành lập các ban chỉ đạo xuất khẩu lao động từ quận, huyện, thị xã đến phường, xã, thị trấn có lãnh đạo Đảng, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể tham gia. Các ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp các UBND quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền cho người lao động nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch xuất khẩu lao động của TP. Hà Nội, của các quận, huyện, thị xã; quyền lợi và nghĩa vụ của người thanh niên HTNVQS đăng ký tham gia xuất khẩu lao động. Mặt khác, tham gia giám sát, phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động xuất khẩu lao động để tham mưu cho các UBND quận, huyện, thị xã và UBND TP. Hà Nội kịp thời chấn chỉnh, xử lý./.