(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Vũ Trực Phức

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Phạm Lê Minh Châu

Ngân hàng BIDV Ninh Thuận