(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 3 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Hà, TS. Lê Giang Nam

Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II - TP. Hồ Chí Minh

Trần Nhật Anh

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II - TP. Hồ Chí Minh