Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, chiều tối ngày 04/4/2022, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đang được thực hiện rất tích cực.

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đang được thực hiện rất tích cực
Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Theo đánh giá chung của Bộ KH&ĐT, tiến độ triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 11 cơ bản bám sát các mục tiêu về thời gian

Tiến độ triển khai các nhiệm vụ được phân công cơ bản bám sát các mục tiêu về thời gian

Theo Thứ trưởng, từ khi ban hành Nghị quyết 11 đến nay (từ 30/1/2022), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thường xuyên cập nhật tình hình tiến độ qua các kỳ họp báo thường kỳ tháng 2, 3 cũng như tại các báo cáo.

Theo đánh giá chung của Bộ KH&ĐT, tiến độ triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 11 cơ bản bám sát các mục tiêu về thời gian mà Nghị quyết đã đề ra đối với các bộ ngành, cơ quan có liên quan.

Về cập nhật tình hình tiến độ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, có một số nhóm vấn đề.

Một là, nhóm các cơ chế, chính sách đã được ban hành và đang triển khai thực hiện. Có những chính sách thậm chí có thể thực hiện ngay sau khi ban hành Nghị quyết số 11.

"Đặc biệt là các chính sách của Bộ Tài chính liên quan đến miễn giảm thuế và có lẽ mới có chính sách này được thực hiện và giải ngân được. Theo báo cáo sơ bộ, hiện nay số tiền thực hiện miễn giảm thuế là khoảng 9.000 tỷ đồng", Thứ trưởng Phương cung cấp thông tin.

Ngoài ra, một số chính sách mới được ban hành trong tuần trước như: Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/3 về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; hướng dẫn Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến cơ chế đặc thù về khai thác mỏ làm vật liệu thông thường phục vụ cho các dự án hạ tầng quan trọng, đặc biệt là dự án cao tốc Bắc-Nam.

"Đây là chính sách mới được ban hành và sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian tới", lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.

Hai là, nhóm việc các bộ, ngành cũng đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 11 là trình các văn bản, dự thảo các quy định pháp quy trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét quyết định, cụ thể như: Dự thảo Nghị định về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất cho vay thông qua các ngân hàng thương mại (đã được trình), dự thảo Nghị định hướng dẫn liên quan đến cơ chế đặc thù về chỉ định thầu (đã được trình), dự thảo Quyết định phê duyệt về hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu của Ngân hành chính sách xã hội (đã được trình).

Ba là, các văn bản, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền, hiện cũng đang trong quá trình hoàn thiện, lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan, như: sửa đổi Thông tư số 12 về sử dụng quỹ phát triển khoa học, công nghệ của doanh nghiệp; dự thảo Thông tư về trang bị máy tính bảng cho chương trình "Sóng và máy tính cho em"; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến thủ tục, trình tự lãi suất cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập...

"Đánh giá chung là các nhiệm vụ này đều được các bộ ngành thực hiện hết sức tích cực, bám sát tiến độ yêu cầu của Nghị quyết 11", Thứ trưởng nêu rõ.

Danh mục các dự án của Chương trình phục hồi cơ bản là mới, chưa có thủ tục

Riêng về đầu tư công, Thứ trưởng Phương cho biết, đây là vấn đề sử dụng nhiều tiền nhất của ngân sách nhà nước.

"Liên quan đến danh mục các dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, các danh mục này cơ bản là danh mục mới, chưa có thủ tục", Thứ trưởng nói.

Vì thế, Bộ KH&ĐT đang phối hợp với các bộ ngành tổng hợp danh mục để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thông báo với các bộ, ngành địa phương để triển khai làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư với các dự án, đặc biệt là các dự án lớn.

"Hiện nay là 5 dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông, gồm 2 đường vành đai của 2 thành phố và 3 dự án cao tốc của Bộ Giao thông vận tải, đã hoàn thành xong công tác thẩm định, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, quyết định", Lãnh đạo Bộ KH&ĐT cung cấp thêm thông tin.

Thứ trưởng khẳng định, chỉ khi nào dự án đầy đủ thủ tục thì mới được thực hiện giải ngân.

"Tuy nhiên, Nghị quyết 43 cũng cho phép bổ sung vốn của Chương trình để giải ngân trước cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn", Thứ trưởng lưu ý và cho biết, nội dung này trong phiên họp Chính phủ hôm nay, Bộ KH&ĐT đã trình Chính phủ phương án phân bổ, bổ sung dự toán năm 2022 đợt 1 cho các dự án đã đầy đủ thủ tục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để sắp tới đây sẽ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo đúng thẩm quyền phân bổ cho các bộ, ngành địa phương. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương phân bổ chi tiết cho các dự án để có thể giải ngân cho các dự án.

"Chi tiêu ngân sách nhà nước phải bảo đảm 2 yếu tố quan trọng. Thứ nhất là đúng quy định pháp luật, đúng trình tự pháp luật để không tiêu nhầm, không tiêu sai. Thứ hai là phải bảo đảm hiệu quả tính chi tiêu. Do vậy, công tác giải ngân vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hiện nay được thực hiện rất tích cực, nhưng phải bảo đảm yếu tố vừa nhanh, vừa đúng quy định pháp luật, vừa hiệu quả", Thứ trưởng Phương nhấn mạnh./.