(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Trần Huy Phương

Vũ Hoàng Ngân

Ngô Quỳnh An

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân