Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 18 (845)

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, chỉ số căng thẳng tài chính - một chỉ số đo lường sự bất ổn và rủi ro trên thị trường tài chính đã trở thành một trong những chỉ số quan trọng để dự báo các cuộc khủng hoảng tài chính. Bên cạnh các mô hình để tính toán chỉ số này, tác động của căng thẳng tài chính đối với các biến số kinh tế là chủ đề chính mà các nhà kinh tế tập trung nghiên cứu. Đối với Việt Nam, khi hệ thống tài chính hoàn thiện hơn với sự ra đời của thị trường chứng khoán năm 2000, nền kinh tế cũng như hệ thống tài chính luôn gặp nhiều rủi ro. Bài viết Tác động của căng thẳng tài chính tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Cách tiếp cận từ mô hình ngưỡng Hansen”, của tác giả Phạm Thị Lâm Anh đánh giá tác động của căng thẳng tài chính tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, đồng thời đưa ra một số hàm ý.

Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy sự gia tăng trong việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật số, như: phương thức thanh toán không tiếp xúc, mua hàng qua internet và cơ hội làm việc tại nhà (De và cộng sự, 2020). Toàn bộ hệ sinh thái thanh toán kỹ thuật số tại Việt Nam, bao gồm: ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ tài chính (Fintech) và ví điện tử… có tiềm năng để mở rộng. Qua bài viết “Hành vi thanh toán kỹ thuật số của khách hàng Việt Nam - Áp dụng mô hình S-O-R”, nhóm tác giả Trương Thị Xuân Đào, Trần Vinh, Lê Ngọc Trâm Anh nghiên cứu hành vi chấp nhận thanh toán kỹ thuật số của người tiêu dùng Việt Nam trong giai đoạn dịch Covid-19 vừa qua, trên cơ sở đó đưa ra một số hàm ý nhằm thúc đẩy hành vi thanh toán kỹ thuật số.

Việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để điều hành các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ khách hàng là lựa chọn ưu tiên của các doanh nghiệp và tổ chức trong thời đại 4.0. Trong số đó, chatbot là một xu hướng đang nổi và nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là thương mại điện tử. Bài viết Các yếu tố của chatbot trong thương mại điện tử”, của tác giả Nguyễn Phương Linh giới thiệu về chatbot, đồng thời nêu ra những yếu tố cấu thành của chatbot, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp thương mại điện tử nhằm áp dụng chatbot hiệu quả và thành công.

Ngành du lịch luôn được xem là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, là ngành kinh doanh có hệ số lan tỏa lớn, góp phần đa dạng xuất khẩu dịch vụ, tạo cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp, việc làm cho người dân và sự thịnh vượng chung của quốc gia. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã đặt ra mục tiêu đối với ngành du lịch như sau: “Đến năm 2025, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, phấn đấu thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu về phát triển du lịch trong khu vực Đông Nam Á và 50 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững; Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững”. Bài viết “Vai trò của thể chế đối với phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững”, của tác giả Lê Xuân Nam đánh giá vai trò của thể chế đối với phát triển du lịch của địa phương cấp tỉnh theo hướng bền vững. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp để nâng cao vai trò của thể chế đối với hoạt động kinh doanh du lịch địa phương.

Trong những năm qua, cùng với sự khuyến khích của các cơ quan quản lý nhà nước, các hoạt động marketing xanh bắt đầu được các doanh nghiệp quan tâm. Ứng dụng marketing xanh tại các hệ thống bán lẻ hiện đại rất có ý nghĩa đối với việc thay đổi hành vi mua và tiêu dùng của khách hàng. Bài viết Thúc đẩy hoạt động marketing xanh tại các hệ thống bán lẻ hiện đại”, nhóm tác giả Nguyễn Hoài Long, Lê Phạm Khánh Hòa, Nguyễn Hữu Dũng đánh giá thực trạng nhận thức và ứng dụng marketing xanh tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, từ đó khuyến nghị một số hàm ý trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, phản ánh đúng những vấn đề bất cập trong thực thi Luật Viễn thông, cũng như một số vấn đề mới trùng với định hướng nghiên cứu sửa đổi Luật của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Viễn thông. Đáng chú ý, Luật Viễn thông sửa đổi sẽ có những sự thay đổi mới, như: Hạ tầng viễn thông sẽ chuyển thành hạ tầng số với không gian đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, phân tích dữ liệu, blockchain; các nền tảng chuyển đổi số: Nền tảng định danh số, nền tảng thanh toán số dựa trên mobile và thị trường mới: Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số... hướng đến ngành viễn thông kỹ thuật số. Trong bối cảnh này, sự ra đời của một mô hình chuyển đổi số ngành viễn thông là cần thiết. Thông qua bài viết “Mô hình chuyển đổi số ngành viễn thông”, tác giả Lê Thị Hằng đưa ra các khuyến nghị về cách sử dụng mô hình để thúc đẩy sự phát triển của chuyển đổi số trong ngành viễn thông.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

Phạm Thị Lâm Anh: Tác động của căng thẳng tài chính tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Cách tiếp cận từ mô hình ngưỡng Hansen

Trương Thị Xuân Đào, Trần Vinh, Lê Ngọc Trâm Anh: Hành vi thanh toán kỹ thuật số của khách hàng Việt Nam - Áp dụng mô hình S-O-R

Nguyễn Phương Linh: Các yếu tố của chatbot trong thương mại điện tử

Lê Xuân Nam: Vai trò của thể chế đối với phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững

Nguyễn Quốc Anh: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Hoàng Thanh Huyền, Ngô Hương Giang, Đinh Thu Huyền: Ảnh hưởng của các nhân tố đến hành vi sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng cá nhân tại một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Nguyễn Danh Nam, Nguyễn Thị Nguyệt: Đánh giá mức độ tác động của các yếu tố liên kết vùng đến sự phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Thạnh Vượng: Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Tuấn Tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của thế hệ Z trên địa bàn Hà Nội

Nguyễn Nguyên Phương: Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến hành vi lan truyền của khách hàng: Trường hợp dịch vụ du lịch tưởng niệm

Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Huỳnh Như Mai, Ngô Tường Vi, Nguyễn Huỳnh Như: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Hoài Long, Lê Phạm Khánh Hòa, Nguyễn Hữu Dũng: Thúc đẩy hoạt động marketing xanh tại các hệ thống bán lẻ hiện đại

Trần Thị Hương: Cơ hội và rào cản của tiêu dùng xanh tại Việt Nam

Lê Thị Hằng: Mô hình chuyển đổi số ngành viễn thông

Bùi Thị Phương Hoa, Trần Thị Tú, Lê Thị Hồng Ánh, Đặng Thế Vũ, Nguyễn Thị Thanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm bốc đồng sản phẩm quần áo may sẵn trên TikTok Shop của sinh viên đại học khu vực Hà Nội

Khổng Tiến Dũng: Ước lượng kinh tế về nhu cầu chuyển đổi thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ bằng phương pháp tham số và phi tham số: Nghiên cứu trường hợp Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Thanh Bình: Kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để dự báo xu hướng thị trường chứng khoán niêm yết ở Việt Nam

Trần Thị Nương, Huỳnh Xuân Hiệp: Các nhân tố tác động đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành logistics trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Hà My, Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Xuân Duy Anh: Phân tích tác động của chất lượng thể chế tới hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam

Vũ Trực Phức, Nguyễn Trọng Hiếu: Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện An Phú, tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Hương Giang: Chuyển đổi số trong giáo dục đại học - Tiếp cận từ góc nhìn tổng quan lý thuyết

Lê Tiến Trung: Ứng dụng lý thuyết Holland trong công tác hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh

Lê Quốc Bình: Quản lý chi đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Phan Hồng Hạnh, Trần Thế Sao: Sự phát triển an toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam trong kỷ nguyên số hiện nay

Đỗ Thị Bích Ngọc: Thị trường lao động, việc làm Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Nguyễn Thị Hoài Thu: Tác động của FDI đến phát thải khí nhà kính ở Việt Nam

Nguyễn Đức Tân: Các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp vùng Đông Nam Bộ

Lê Minh Trường: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại: Trường hợp nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh

Lý Ngọc Bảo Thư: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở tỉnh Trà Vinh

Hoàng Hải, Nguyễn Bảo Thành: Gia tăng không gian xanh cho đô thị bằng vườn rau thủy canh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho TP. Hồ Chí Minh

Lương Minh Hằng: Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thực hành kế toán quản trị chiến lược trong doanh nghiệp sản xuất

Lê Ngô Ngọc Thu, Nguyễn Đặng Hoàng Yến: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Thuỳ Linh: Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng logistics xanh tại các doanh nghiệp hiện nay

Dương Thị Loan, Nguyễn Hà Thanh Bình: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình du lịch huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

Đỗ Thị Ngọc Lan, Vũ Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Vân Anh, Đào Thị Ngọc Hoa: Nghiên cứu tác động của các nhân tố trải nghiệm người tiêu dùng đến hành vi lựa chọn dịch vụ phương tiện giao thông công cộng tại TP. Hà Nội

Lê Văn Tuấn: Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2021

Nguyễn Trọng Hải: Phương pháp phân tích tác động của hiệu quả và quy mô nguồn vốn đối với lợi nhuận

Phùng Ngọc Triều: Nhận diện các nhân tố thúc đẩy và cản trở phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp

Dương Văn Giúp, Bùi Văn Trịnh, Hà Quang Đào: Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng cá nhân tại BIDV Vĩnh Long

IN THIS ISSUE

Pham Thi Lam Anh: The impact of financial stress on economic growth in Vietnam: An approach from the Hansen threshold model

Truong Thi Xuan Dao, Tran Vinh, Le Ngoc Tram Anh: Digital payment behavior of Vietnamese customers - Applying the S-O-R model

Nguyen Phuong Linh: Elements of chatbots in e-commerce

Le Xuan Nam: The role of institutions in sustainable local tourism development

Nguyen Quoc Anh: Factors affecting the profit margin of Vietnamese joint stock commercial banks

Hoang Thanh Huyen, Ngo Huong Giang, Dinh Thu Huyen: The influence of factors on the behavior of using Smart Banking services of individual customers at some joint stock commercial banks in Vietnam

Nguyen Danh Nam, Nguyen Thi Nguyet: Assessing the impact of regional linkage factors on the sustainable development of the Mekong Delta

Nguyen Thanh Vuong: Factors affecting the control of state budget current expenditures through the State Treasury - Tien Giang branch

Nguyen Tuan Tai: Research on factors affecting job satisfaction of Generation Z in Hanoi

Nguyen Nguyen Phuong: The influence of perceived value on customer’s propaganda behavior: The case of dark tourism services

Nguyen Thi Lan Anh, Nguyen Thi Hong Nhung, Nguyen Huynh Nhu Mai, Ngo Tuong Vi, Nguyen Huynh Nhu: Factors affecting the formation of personal financial management habits of students in Ho Chi Minh city

Nguyen Hoai Long, Le Pham Khanh Hoa, Nguyen Huu Dung: Promoting green marketing activities in modern retail systems

Tran Thi Huong: Opportunities and barriers of green consumption in Vietnam......

Le Thi Hang: Model of digital transformation of the telecommunications sector

Bui Thi Phuong Hoa, Tran Thi Tu, Le Thi Hong Anh, Dang The Vu, Nguyen Thi Thanh: Factors affecting impulse buying of ready-made clothes on TikTok Shop of university students in Hanoi

Khong Tien Dung: Economic estimation of the need for conversion of organic pesticides using parametric and non-parametric methods: A case study of the Mekong Delta

Nguyen Thanh Binh: Combining technical analysis and fundamental analysis to forecast the trend of the listed stock market in Vietnam

Tran Thi Nuong, Huynh Xuan Hiep: Factors affecting the quality of financial statements of logistics enterprises in Soc Trang province

Nguyen Ha My, Nguyen Thi My Hien, Nguyen Huu Kien, Nguyen Huong Giang, Nguyen Xuan Duy Anh: Analyzing the impact of institutional quality on the technical efficiency of enterprises in supporting industries in Vietnam

Vu Truc Phac, Nguyen Trong Hieu: Creating jobs for rural youth in An Phu district, An Giang province

Nguyen Thi Huong Giang: Digital transformation in higher education - Approach from a theoretical review

Le Tien Trung: Application of Holland theory in career guidance and enrollment counseling

Le Quoc Binh: Management of state budget investment expenditure in Chau Phu district, An Giang province

Phan Hong Hanh, Tran The Sao: The safe development of Vietnam’s banking system in the current digital era

Do Thi Bich Ngoc: Vietnam’s labor and employment market after the Covid-19 pandemic

Nguyen Thi Hoai Thu: Impact of FDI on GHG emissions in Vietnam

Nguyen Duc Tan: Factors affecting investment decisions of businesses in the Southeast region

Le Minh Truong: Factors affecting individual customers’ borrowing decisions at commercial banks: A case study in Ho Chi Minh City

Ly Ngoc Bao Thu: Factors affecting the decision to continue participating in voluntary social insurance of people who are reserving time to participate in social insurance in Tra Vinh province

Hoang Hai, Nguyen Bao Thanh: Increasing urban green space with hydroponic vegetable gardens: International experience and lessons for Ho Chi Minh City

Luong Minh Hang: Proposing a research model for factors affecting strategic management accounting practice in manufacturing enterprises

Le Ngo Ngoc Thu, Nguyen Dang Hoang Yen: Factors affecting employee loyalty at Binh Thuan Statistical Office

Nguyen Thuy Linh: Research model of factors affecting the application of green logistics in enterprises today

Duong Thi Loan, Nguyen Ha Thanh Binh: Factors affecting the quality of tourism programs in Can Gio district, Ho Chi Minh City

Do Thi Ngoc Lan, Vu Thi Thanh Nhan, Nguyen Van Binh, Nguyen Ba Trung, Nguyen Van Anh, Dao Thi Ngoc Hoa: Studying the impact of consumer experience factors on the behavior of choosing public transport services in Hanoi city

Le Van Tuan: Investment attraction and enterprise development in Dong Thap province in the period 2011-2021

Nguyen Trong Hai: Methods to analyze the impacts of capital efficiency and size on profits

Phung Ngoc Trieu: Identifying factors promoting and hindering the development of circular economy in agriculture

Duong Van Giup, Bui Van Trinh, Ha Quang Dao: Factors affecting the decision to use Smart Banking service of individual customers at BIDV - Vinh Long branch