Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến cho việc tiếp nhận lao động nước ngoài vào Hàn Quốc cũng như việc về nước của những lao động hết hạn hợp đồng chưa có dấu hiệu được cải thiện, ngày 13/04/2021 vừa qua, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đã ra thông báo thi hành chính sách gia hạn 01 năm đối với người lao động nước ngoài làm việc theo Chương trình EPS (lao động E9).

Năm 2020, số lao động Việt Nam đi làm việc ở thị trường Hàn Quốc đạt hơn 1.300 người

Chính sách này là một trong những nội dung sửa đổi trong Luật liên quan đến tuyển dụng lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

Đối tượng của chính sách mới này là người lao động E9 (bao gồm cả hợp đồng 03 năm và 04 năm 10 tháng) kết thúc thời hạn làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 13/04/2021 đến ngày 31/12/2021 sẽ được gia hạn 01 năm (thay vì 50 ngày như trước đây).

Ngoài ra, người lao động E9 đã được gia hạn 50 ngày cũng thuộc đối tượng của chính sách này nếu thời điểm kết thúc 50 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 13/04/2021 đến ngày 31/12/2021.

Đối với gia hạn cư trú, người lao động E9 thuộc đối tượng nêu trên sẽ được tự động gia hạn thời gian cư trú trên hệ thống quản lý của Chính phủ Hàn Quốc;

Đối với gia hạn hợp đồng, người sử dụng lao động phải làm thủ tục gia hạn hợp đồng với người lao động và gia hạn giấy phép sử dụng lao động thông qua website www.eps.go.kr hoặc trực tiếp đăng ký với các trung tâm việc làm tại địa phương.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), trong năm 2020, số lao động Việt Nam đi làm việc ở thị trường Hàn Quốc đạt hơn 1.300 người./.