(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 06, tháng 02 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Hà Thị Bích Hạnh

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

TS. Mai Anh Vũ

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Thanh Hóa