Nguyễn Thị Lan Anh

Doãn Thị Huyền Diệu

Vũ Thị Hồng

Phạm Bá Thành Danh

Lý Huy

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 36, tháng 12 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây