(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Nguyễn Thanh Phương

ThS. Phạm Văn Trường

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Lưu Minh Tuấn

Trung tâm Phát triển nông thôn Tây Nguyên