(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Nguyễn Trần Hoàng Phương

Học viên cao học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

TS. Nguyễn Hoàng Phương

Học viện Chính trị Khu vực II