Cụ thể là, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 11.718 chiếc, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 49% so với tháng 01/2016. Trong đó, sản lượng xe du lịch đạt 6.446 chiếc, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 54% so với tháng 01/2016; xe thương mại đạt 4.599 chiếc, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 44% so với tháng 01/2016; xe chuyên dụng đạt 673 chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2015, nhưng giảm 21% so với tháng 01/2016 (Biểu đồ 1). Tháng 02/2016, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 9.243 xe, 46% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 2.475 xe, giảm 57% so với tháng trước.

Nguyên nhân của sản lượng tiêu thụ ô tô giảm mạnh là do tháng 02/2016 chỉ có 29 ngày, quan trọng hơn là đúng vào dịp nghỉ tết dài ngày (9 ngày). Hơn nữa, nhu cầu mua xe của người tiêu dùng rơi vào 1-2 tháng trước nhằm phục vụ đi lại trong Tết nguyên đán.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 02/2016, sản lượng tiêu thụ đạt 11.168 chiếc, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015, nhưng cũng giảm 49% so với tháng trước (Biểu đồ 2).

Điểm khác hẳn so với tháng 01/2016, cũng như nhiều tháng trong năm 2015 đó là sản lượng tiêu thụ của các thành viên VAMA đều giảm mạnh. Cụ thể là: sản lượng tiêu thụ của Thaco trong tháng 02/2016 chỉ đạt 4.184 chiếc, chỉ bằng 50% so với tháng 01/2016. Trong đó, sản lượng tiêu thụ tập trung vào các dòng xe, như: Thaco Truck với 1.555 chiếc, giảm 40%, Thaco Kia đạt 1.240 chiếc giảm 59%, Vinamazda đạt 1.255 chiếc giảm 57%... so với tháng 01/2016.

Không chỉ sản lượng tiêu thụ của Thaco giảm mạnh, mà hầu hết các hãng khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Cụ thể là:Toyoa đạt 2.367 chiếc, giảm 53% so với tháng 01/2016 và giảm 17% so với cùng kỳ năm 2015; Ford đạt 1.524 chiếc giảm 41%; Honda đạt 477 chiếc, giảm 40%; GM Vietnam đạt 459 chiếc, giảm 45%... so với tháng 01/2016./.