Công bố giá trị doanh nghiệp và đang xây dựng phương án cổ phần hóa để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 28 doanh nghiệp. Trong đó, có những doanh nghiệp có quy mô vốn chủ sở hữu rất lớn, như 1 doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 24.000 tỷ đồng.

Năm 2017, có thể sẽ hoàn thành cổ phần hóa 38/44 doanh nghiệp nhà nước

Đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp 14 doanh nghiệp. Như vậy, năm 2017, với tình hình nêu trên, có thể sẽ hoàn thành cổ phần hóa 38/44 doanh nghiệp phải cổ phần hóa theo kế hoạch năm 2017.

Nếu tính cả các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị sự nghiệp, thì tính đến hết tháng 09/2017, đã cổ phần hóa 37 doanh nghiệp nhà nước (Bộ Quốc phòng 17 doanh nghiệp, Bộ Xây dựng 2 doanh nghiệp, Bình Dương 2 doanh nghiệp, Hưng Yên 1 doanh nghiệp, Thừa Thiên Huế 1 doanh nghiệp, Kiên Giang 1 doanh nghiệp, Tuyên Quang 2 doanh nghiệp, Quảng Trị 1 doanh nghiệp, Đồng Tháp 2 doanh nghiệp, Đài Truyền hình Việt Nam 1 doanh nghiệp) và 2 đơn vị sự nghiệp (Bắc Giang, Quảng Ninh). Giải thể 1 doanh nghiệp nhà nước (trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam).

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước quy mô lớn cũng tích cực đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa, trình Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa, như các tổng công ty: Điện lực Việt Nam, Dầu Việt Nam, Lọc dầu Dung Quất…

Cũng trong 9 tháng năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.838 tỷ đồng, thu về 15.998 tỷ đồng, bao gồm: thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm 105 tỷ đồng, ngoài lĩnh vực nhạy cảm được 3.463 tỷ đồng; tại các doanh nghiệp thuộc SCIC là 12.428 tỷ đồng.

Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục thực hiện thoái vốn theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 quy định tại Quyết đinh số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về thoái vốn nhà nước tại 12 doanh nghiệp quy mô lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 11/12 doanh nghiệp đã niêm yết. Trong đó SCIC sẽ thoái 3,33% vốn nhà nước tại Vinamilk, dự kiến thu về 7.443 tỷ đồng (với giá 154.000 đồng/cổ phiếu)./.