Chuẩn bị nguồn lao động ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường nước ngoài

Mục tiêu của tỉnh Nghệ An trong năm 2022 là đưa được 13.550 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tư vấn hỗ trợ số lao động làm việc ở nước ngoài về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để họ quay trở lại thị trường lao động trong nước và ngoài nước làm việc.

Để đạt được mục tiêu đó, ngay từ đầu năm, tỉnh Nghệ An đã quan tâm đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động, chuẩn bị nguồn lao động nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường nước ngoài và nâng cao thu nhập cho người lao động có tay nghề khi tham gia lao động ở nước ngoài.

Tất cả người lao động trước khi được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đều được đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Nội dung lẫn hình thức đào tạo phù hợp giúp người lao động nắm được những kiến thức cơ bản về phong tục, tập quán, pháp luật, điều kiện làm việc ở nước sở tại để hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Tỉnh còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt chính sách của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thẩm định, giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp có chức năng tuyển chọn, cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về các địa phương tuyển chọn lao động, ưu tiên tập trung tuyển chọn lao động thuộc các huyện miền núi, các đối tượng chính sách, nên đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động và đơn vị trong việc tư vấn, tuyển chọn lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài.

Xuất khẩu lao động tỉnh Nghệ An tiếp tục tạo đột phá trong năm 2022
Lao động ở xã Nam Thành (huyện Yên Thành) làm việc tại xưởng cơ khí tại Nhật Bản. Nguồn: Báo Nghệ An

Giao các huyện, thành, thị xác định rõ vai trò trách nhiệm trong công tác đưa người lao động trên địa bàn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đưa chỉ tiêu này vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Các cơ quan cấp tỉnh, huyện và xã tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm cung ứng lao động có uy tín, tuyển chọn và đưa được nhiều lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, chú trọng đưa lao động đi làm việc tại các thị trường có thu nhập cao, ổn định, môi trường làm việc tiên tiến.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các sở, ban, ngành có liên quan và các cấp chính quyền địa phương đối với hoạt động tuyển chọn lao động trên địa bàn.

10 tháng đầu năm 2022, Nghệ An có 20.105 người đi xuất khẩu lao động

Nhờ những nỗ lực trên, 10 tháng đầu năm 2022, toàn Tỉnh có 20.105 người đi xuất khẩu lao động, tăng gần ba lần so với năm 2021 (trên 6.700 lao động) và tăng gần gấp đôi so với bình quân nhiều năm (từ 12.000 đến 13.000 lao động).

Số lao động đi làm việc ở nước ngoài có trình độ tay nghề tăng lên chiếm khoảng trên 60% và có khoảng 5% lao động là sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng và đại học cũng tham gia đi xuất khẩu lao động tập trung ở các ngành như: kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, chế tạo máy, tin học và điều dưỡng viên có trình độ từ cao đẳng trở lên.

Hiện nay, lao động Nghệ An chủ yếu đi Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Đông… với mức thu nhập khá cao, phổ biến từ 20-40 triệu đồng/người/tháng, gấp nhiều lần lao động nội tỉnh.

Nhờ đó đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho các địa phương ở Nghệ An, nhất là số lao động ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Theo lý giải của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An về con số đột phá của số lượng người đi xuất khẩu lao động trong 10 tháng năm là do, năm nay số lao động xuất khẩu tăng mạnh so với bình quân nhiều năm trước là do các năm trước ảnh hưởng dịch Covid-19, nên nhiều lao động làm hồ sơ nhưng không xuất cảnh được dẫn đến bị dồn ứ lại.

Theo thông lệ nhiều năm, cuối năm là thời điểm người lao động xuất cảnh nhiều, nên số lao động xuất khẩu chắc chắn sẽ còn tăng thêm.

Trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Nghệ An vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước về số người lao động đi làm việc ở nước ngoài với 11.210 người.

Trước đó, trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Nghệ An vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước về số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với 11.210 người. Một số huyện có số người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cao như: Nghi Lộc 1.200 người, Diễn Châu 1.075 người, Yên Thành 1.163 người.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về xuất khẩu lao động

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài lớn trên địa bàn Tỉnh nhưng trình độ, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, ý thức chấp hành kỷ luật lao động của một số lao động còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của một số thị trường. Tình trạng lao động vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật ở nước sở tại vẫn còn xảy ra, lao động hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại làm việc và cư trú bất hợp pháp ở một số thị trường như: Nhật Bản, Đài Loan và đặc biệt là thị trường Hàn Quốc trong thời gian qua mặc dù có giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao làm ảnh hưởng đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng của Nghệ An vào nước này.

Vì vậy, trong thời gian tới, các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng... Cùng với đó, quan tâm thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cũng như lồng ghép có hiệu quả các chính sách hỗ trợ việc làm của Nhà nước để khuyến khích người lao động, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tham gia.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đưa người người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tập trung khảo sát cung - cầu lao động gắn với khảo sát nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của người lao động để có kế hoạch đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết phù hợp, để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động ngoài nước ngày càng được tốt hơn.

Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cần tiếp tục khai thác và phát triển các thị trường lao động truyền thống, mở rộng thêm nhiều thị trường mới tiềm năng có thu nhập cao, ổn định đáp ứng nhu cầu của người lao động./.